Menu

Søgeresultater: 129

Hent som regneark

1917-09-19

Alf Larsen

Otto Gelsted

Alf Larsen giver tilsagn om at bidrage til det nye tidsskrift, når de kommende ugers rejseliv er overstået. Han er på...

1917-11-02

Ossian Elgström

Axel Salto

Ossian Elgström sender sympatitilkendelser med hensyn til Klingens program og giver tilsagn om at være behjælpelig me...

1917-11-19

Johannes Buchholtz

Axel Salto

Johannes Buchholtz roser Klingen og foreslår, at han leverer to digte mod at modtage et eksemplar af Ovids Elskovskun...

Omkring 1. december 1917

Sigurd Swane

Axel Salto

Swane har foretaget ret omfattende ændringer i en korrektur efter kritiske redaktionelle kommentarer fra Salto.

u.å. 1917-1920

Axel Salto

Ossian Kristensen beder om at få optaget digtet ”I Dybet” i Klingen.

1918-01-10

Johannes Buchholtz

Axel Salto

Johannes Buchholtz sender et digt og kommentarer til hans tidligere forslag om at levere to digte mod et gratis eksem...

1918-01-11

Andreas Winding

Axel Salto

Winding har hørt om Klingen og beder om at få det tilsendt, evt. sammen med en opkrævning, evt. til gengæld for en ve...

1918-01-29

Vilhelm Wanscher

Axel Salto

Vilhelm Wanscher sender et lille indlæg til Klingen.

1918-02-07

Sigurd Schultz

Axel Salto

Sigurd Schultz fremsender en pjece til anmeldelse i Klingen og beder redaktionen respektere, at den endnu ikke er udg...

1918-02-20

Sophus Danneskjold-Samsøe

Axel Salto

Sophus Danneskjold-Samsøe sender oplysninger til fotografier af afrikanske skulpturer, hvoraf nogle er tænkt til hans...

1918-03-07

Robert Storm Petersen

Axel Salto

Storm P. sender et udvalg af potentielle bidrag til Klingen, som Salto kan vælge imellem.

1918-03-20

Herwarth Walden

Axel Salto

Herwarth Walden sender en tekst til Klingen og rykker for martshæftet. Der er tegninger og notater af Salto på bagsid...

1918-03-21

Andreas Winding

Axel Salto

Andreas Winding takker for brev og Elskovskunsten, som han gerne vil skrive om og beder Salto gemme til ham, samt med...

1918-04-04

Andreas Winding

Axel Salto

Andreas Winding beklager sig over en trykfejl i det digt, der indgik i hans artikel i Klingens martshæfte 1918, og øn...

1918-04-12

Robert Storm Petersen

Axel Salto

Storm P. sender et udvalg af litografier, som han stiller til rådighed for Klingen.

1918-04-15

Valdemar Rørdam

Axel Salto

Valdemar Rørdam giver tilladelse til tryk af et krigsdigt i Klingens majhæfte 1918.

1918-04-19

Johannes Buchholtz

Axel Salto

Johannes Buchholtz sender et bidrag tiltænkt Klingens maj-nummer 1918 og udtrykker ønske om at modtage tidligere hæft...

1918-04-24

Sigurd Swane

Axel Salto

Sigurd Swane kommenterer trykfejl i hans digt i Klingens seneste nummer, som han ikke finder det nødvendigt at rette....

1918-04-29

Sophus Claussen

Axel Salto

Sophus Claussen må melde pas, når det gælder at digte om krigen til Klingen.

1918-04-xx

Otto Gelsted

Axel Salto

Otto Gelsted takker for litografier fra Elskovskunsten og for optagelse af digte i Klingen, men klager over tidsskrif...