Menu

Klingen

1918-04-04

Afsender

Andreas Winding

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Andreas Winding beklager sig over en trykfejl i det digt, der indgik i hans artikel i Klingens martshæfte 1918, og ønsker en berigtigelse, der påpeger Windings uskyld i fejlen.

Transskription

Paris 4/4 18.
Kære Hr. Salto, med Sorg modtog jeg imorges Martshæftet af "Klingen" med den sjofle Trykfejl i det af mig citerede Digt. Jeg har selvfølgelig citeret Digtet korrekt efter "Sic" og "Mercure de France" (Se f.Eks. dennes Numer for 1. Januar hos Ursins Efterf.) -
Blandt kloge Mennesker betyder dette intet, men Verden er fuld af Idioter, som nu vil falde over mig. Og det er paa de smaa Uforsigtigheder, man fældes. Flere unge Kunstnere, der som jeg er begejstrede for den nye Tid, vil maaske ogsaa tro, at jeg med Vilje har villet forsjofle den. Gør mig derfor den Tjeneste uden at gaa i Detaljer at gøre Opmærksom paa, at det er en Trykfejl, som jeg er uskyldig i. Jeg har allerede protesteret telegrafisk. - Paa Gensyn i Kjøbenhavn.
Andreas Winding

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Det omtalte digt var Pierre Albert-Birots ”Digt til at skrige og danse”. Digtet havde været bragt i SIC nr. 21-22, sept.-okt. 1917, og i Klingens gengivelse manglede for det første de afsluttende linjer, for det andet skulle alle n'er have været u'er i de flere gange gentagne lydord: "onononitt" og "ona".

Frederiksberg

Brevkort
Paris, rue Galilée 21

Frederiksberg

M Axel Salto
Klingens Redaktion
Edw. Glæselsvej 1
Copenhague F_

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.