Menu

Klingen

1918-03-21

Afsender

Andreas Winding

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Andreas Winding takker for brev og Elskovskunsten, som han gerne vil skrive om og beder Salto gemme til ham, samt meddeler, at han gennem Guillaume Apollinaire har udvirket, at SIC og Nord-Sud bliver tilsendt mod udveksling med Klingen.

Transskription

21, rue Galilée Paris
21 Marts 1918

Hr. Axel Salto, tak for Deres Brev. Jeg har været altfor optaget til at svare, sender ogsaa nu kun et Par Ord for at takke for "Ars amandi", som jeg beder Dem gemme til mig. - Saa snart jeg faar Tid, skal jeg skrive. Foreløbig har jeg gennem Apollinaire sørget for at Sic og Nord-Sud bliver Dem sendt mod Udveksling af Klingen. Haaber, De allerede har modtaget dem.
Med venlig Hilsen
Deres ærbødige
Andreas Winding

Fakta

PDF
Brev

Kan være skrevet dagen før. Poststemplet i Paris 20.3.1918.

Det parisiske tidsskrift SIC (1916-1919) var redigeret af den franske avantgarde-digter og teaterinstruktør Pierre Albert-Birot.
Det ligeledes parisiske Nord-Sud (1917-18) var redigeret af den franske digter Pierre Reverdy og havde Guillaume Apollinaire, Louis Aragon og André Breton blandt sine medarbejdere.

Paris

Brevkort
Paris, rue Galilée 21

Frederiksberg

Monsieur Axel Salto
Edw. Glæselsvej 1
Copenhague F.

Guillaume Apollinaire

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.