Menu

Klingen

u.å. 1917-1920

Afsender

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Ossian Kristensen beder om at få optaget digtet ”I Dybet” i Klingen.

Transskription

Medfølgende Digt bedes optaget i Klingen.
Ossian Kristensen.
Læssøgade 100
Odense_ 2_
Honorar bedes tilsendt snarest.

I. Dybet.
Du skære tyste Natviol
bag Taagehimlens Dække
mod Solens luegyldne Stol
din Rod du varsomt strække.

Mens Havet skvulper evig vaadt
er Maanen i sin Rytme traadt
de grønne Stjerner blinker stødt
en drømfyldt Nat blir atter født
og jeg er ganske ene.

Det kribler sært i Jordens Hovedbund
det dufter underbart fra neden
lyd toner underfuldt fra grødfyldt Grund
og driver op mod Nattens graagraa Himmel
Den svangre Maane ruger over Livets Gaade
mens fjærne Kloder kælver tavs i Vaande
de bristne Stjerner stirrer uden Naade -
---- Jeg er ej mer alene.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Brevet kan ikke dateres nærmere inden for Klingens periode 1917-20.

Der fremkom ikke noget af Ossian Kristensen i Klingen. Personen er ikke identificeret.

Frederiksberg