Menu

Klingen

1918-04-19

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Johannes Buchholtz sender et bidrag tiltænkt Klingens maj-nummer 1918 og udtrykker ønske om at modtage tidligere hæfter af tidsskriftet. På bagsiden af brevet Saltos foreløbige oversigt over indholdet i maj-nummeret samt diverse udregninger.

Transskription

Struer 19/4 1918

Hr.
Axel Salto!
Her er noget om Krigen.
Vil De ikke venligst sende mig Februar- Marts- og April-hæftet af Klingen? Jeg har ikke faaet dem.
Venlig hilsen. Jeg synes Ideen med Krigen er god.

Deres hengivne
Johs. Buchholtz

[på bagsiden med Axel Saltos skrift:]
Buchholtz 1
Fribert 2
Krogh 4
Min Sabel 1
Radering af mig 1
Mogens 1
Svend 1
Jais Nielsen 1
Jungstedt 1

[i venstre margin:]
Rude
Jais Nielsen
Svend

[diverse udregninger ikke transskriberet]

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

En prosatekst (uden titel) af Johannes Buchholtz’ dukkede op i Klingens maj-nummer 1918.

Struer
Frederiksberg

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.