Menu

Klingen

1918-01-10

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Johannes Buchholtz sender et digt og kommentarer til hans tidligere forslag om at levere to digte mod et gratis eksemplar af Ovids Elskovskunsten. Endvidere rykker han for udeblevne numre af Klingen.

Transskription

Struer 10/1 18

Hr.
Axel Salto!
Her er det ene Digt. Det andet skal følge.
Jeg ærgrede mig lidt over den Handel jeg fik i Stand. Det gik forsent op for mig, at De jo knap nok havde frie Hænder. Efter at jeg havde foræret Klingen et Digt vilde De maaske nødigt sige Nej til mit Forslag. Men sket er sket. Jeg ser ingen god Udvej nu.

Uttenreitter har lovet at jeg skulde faa Klingen regelmæssig tilsendt. Det har jeg ikke faaet. Det er en Ting for sig, og jeg nævner den for en Ordens Skyld. Jeg har kun faaet Nr 1 og Nr 2. Men af Nr 2 vil jeg gerne have et Ekspl til, der bedes sendt paa p.O.
Det andet Digt er omtrent færdigt

Med venlig hilsen
Deres ærbødige
Johs. Buchholtz

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Forslaget om udveksling af digte med Elskovskunsten var fremsat i hans brev til Axel Salto 19.11.1917.

Struer
Frederiksberg

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.