Menu

Klingen

1918-02-20

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Sophus Danneskjold-Samsøe sender oplysninger til fotografier af afrikanske skulpturer, hvoraf nogle er tænkt til hans egen artikel i Klingens martshæfte. På bagsiden en huskeliste med Saltos skrift.

Transskription

V.B. 44. 20 feb. 18.

Kære Salto. Hermed teksten til fotografierne af negerpigen. Da jeg ikke ved, hvilke af de øvrige fotografier, der bliver plads til i dette nummer af Klingen, har jeg ikke i teksten henvist til andre end pigebarnet, som gærne skulde præsenteres baade en face og profil. Under fotografiet kan staa: Træfigur fra Bisagoøerne. Etnografisk samling.
De øvrige fotografier ere:
Troldmandsmaske. Øst-Congo
Udskaaret og malet figur. Træ.
Ny Irland.
Udskaaret og malet ornament.
Træ, Ny Irland.
Udskaaret og malet ornament.
Træ. Ny Irland.
[lodret i højre margin:]
Etnografisk Samling.

Hilsen: Deres heng.
S. Danneskjold.

[notater på bagsiden med Axel Saltos skrift:]
Binger
Hente Penge
Skonnerten Christian
Cato.
Madsen 150 Kr.
Thorvaldsens Musæum.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

De to fotografier af den vestafrikanske kvindefigur blev placeret umiddelbart før og efter S. Danneskjold-Samsøes artikel ”Kunsthistorie” i Klingens martshæfte, mens de øvrige ikke umiddelbart fandt anvendelse.

København
Frederiksberg

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.