Menu

Personer

Sophus Danneskjold-Samsøe

Sophus Danneskjold-Samsøe var medredaktør af Klingens 3. årgang.
Han var student fra Sorø Akademi og tog filosofikum i 1896. Dernæst søgte han optagelse på Kunstakademiet, men forgæves. I stedet blev han elev på Kunstnernes frie Studieskoler, hvor han gik hos Kristian Zahrtmann 1900-1902 og igen i 1904.
Han var blandt dem, der indgik i kolonien af kunstnere, der søgte til Christiansø om sommeren, helt fra første færd i 1911 og har således kendt sine medredaktører, Axel Salto og Poul Uttenreitter, længe før Klingens tid.
I Danneskjold-Samsøes egen kunst findes ikke mange inspirationer fra de moderne –ismer, som Klingen bragte frem og forsvarede, men han bidrog til Klingen fra tidsskriftets start, med artikler, vignetter og omslagstegninger, og han var blandt dem, der gerne forklarede og formidlede modernismen i artikler og foredrag, også i andre fora. Som flere andre af Klingens bidragydere, Poul Henningsen og Leo Swane f.eks., skrev Danneskjold-Samsøe således jævnligt i tidsskriftet Vor Tid.
Han var medlem af censurkomitéen for Kunstnernes Efterårsudstilling i de skandaleombruste år 1917 og 1918, og i årene 1917-1919 var han formand for Selskabet for moderne Kunst, som var startet af Helge Jacobsen, Vilhelm Wanscher og Carl V. Petersen. Selskabet arrangerede månedlige foredrag, hvoraf flere siden blev trykt i Klingen.
I 1919 bidrog Danneskjold-Samsøe til publikationen Moderne Kunst og Sindssygdom, der modgik Carl Julius Salomonsen i ”dysmorfismedebatten”.
Han kom ind i Klingens redaktion samtidig med Emil Bønnelycke og Poul Henningsen, da redaktionen blev udvidet til dobbelt størrelse i forbindelse med starten på 3. årgang. Den hidtidige redaktion ønskede at udvide kredsen, der varetog de praktiske opgaver og samtidig skaffe nyt blod til foretagendet. Danneskjold-Samsøe var især udset til at aflaste Salto i det store arbejde med at overvåge trykning og udstyr. Senere blev han - på Poul Uttenreitters anbefaling - knyttet til Fyns Venstreblad som anmelder.
Opgaven med at formidle kunsten kom efterhånden til at optage Danneskjold-Samsøe mere og mere. Foruden talrige kronikker og artikler har han skrevet om Karl Isakson og William Scharff i serien Vor Tids Kunst og større kunsthistoriske værker om Kristian Zahrtmann og Poul S. Christiansen.
I erindringsbogen I kunstens tjeneste, Kbh. 1953, indgår et afsnit om Klingen-kredsen, s. 161-167, og her skriver Danneskjold-Samsøe, at han ikke fik så meget med det egentlige redaktionsarbejde at gøre.

Fakta

1874-1961

Maler, Kunsthistorisk forfatter

Dansk