Menu

Klingen

1918-04-15

Afsender

Valdemar Rørdam

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Valdemar Rørdam giver tilladelse til tryk af et krigsdigt i Klingens majhæfte 1918.

Transskription

Fuglebakken, Birkerød, 15/IV 1918

Hr. Axel Salto!
Jeg kan ikke forære "Klingen" de 50 a 100 Kr., som en gratis Oversættelse af et af Verhaerens Digte vilde betyde, men jeg tillader Dem gerne at aftrykke Min Sabel af de Choudens, mod at De, i en Note, som Kilde opgiver mit Udvalg Digte fra Verdenskrigen (H. Aschehougs Forlag). Og jeg fore-

slår Dem, da det er et Krigsnummer De udgiver, samtidig, efter samme Bog, at aftrykke Digtene Fred af Rupert Brooke (S. 143, 14 Linjer) og af de tyske f. Ex. De døde Soldaters Hilsen af Heinrich Lersch (S. 26, 22 Linjer).
De vil dermed have de tre store Nationer typisk repræsenterede i nogle faa Linjer, og særlig sidstnævnte Digt egner sig fortrinlig til Illustration.
Eneste Vilkår: den nævnte Note, og et Expl. af vedk. Nr.

Deres ærbødige
Valdemar Rørdam

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Jacques de Choudens digt ”Min Sabel” blev bragt i Klingens 1. årgang nr. 8, der havde undertitlen: Krigsnummer. Det stammede fra ”Digte fra Verdenskrigen”. Udvalgte og oversatte af Valdemar Rørdam, Aschehoug & Co., Kbh. 1918. Den rummede også digtet "De fra Liège" af Émile Verhaeren, som Salto åbenbart gerne ville have haft med. Rørdam henviser til Rupert Brookes digt ”Fred” og Heinrich Lersch’s ”De døde Soldaters Hilsen” fra samme digtsamling, men ingen af disse kom med i Klingen.

Birkerød
Frederiksberg

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.