Menu

Klingen

1917-11-19

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Johannes Buchholtz roser Klingen og foreslår, at han leverer to digte mod at modtage et eksemplar af Ovids Elskovskunsten.

Transskription

Struer 19/11 1917.

Hr.
Axel Salto.
Tak for Deres Brev. Jeg maa sige at jeg føler mig værende i godt Selskab i Klingen. Denne velsignede Tvangfrihed, der betyder at man stoler paa hinanden.
Bladet skulde slet ikke kunne købes, men være en Orden, der uddeltes, en

ny Dannebrogsorden for dem, som passerer de tredive Aar uden at have mistet Tænderne.
Tillad mig et Spørgsmaal: Har De lettere Adgang til Ovids Ars amandi end almindelige dødelige? I saa Fald kunde De maaske give mig et Ekspl mod f Eks to Digte til, et om en graa Hest, en Kusk og to Skøger paa Vesterbro, og et som jeg endnu ikke har fundet paa.
Med Ønsket om Klingens stadige Smidighed
er jeg
Deres ærbødige
Johannes Buchholtz

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Det beskrevne digt kom i Klingens februarhæfte 1918.

Struer
Frederiksberg

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.