Menu

Klingen

1918-02-07

Afsender

Sigurd Schultz

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Sigurd Schultz fremsender en pjece til anmeldelse i Klingen og beder redaktionen respektere, at den endnu ikke er udgivet.

Transskription

Nybrogade 20 II, K.
d. 7 Febr. 1917

Til ”Klingens” Redaktion,
Hr. Axel Salto!

Jeg tillader mig herved at sende Dem en Pjece til Anmeldelse. Den er ikke udsendt fra Forlaget endnu, i hvilken Anledning dette har tilskrevet mig følgende: "Vi vil bede Dem gøre udtrykkelig opmærksom paa, at Bogen først udkommer i næste Uge og saaledes absolut ikke maa omtales før.” Jeg er saa fri at bede Dem velvilligst overholde denne Anmodning.
Ærbødigst
Sigurd Schultz.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den omtalte vedlagte publikation må være Sigurd Schultz: Ny Horisont. Betragtninger over den nye danske Kunst ud fra Efteraarsudstillingen, udgivet af V. Pios Boghandel – Povl Branner i begyndelsen af 1918. Brevet må altså være fejldateret af Sigurd Schultz og er formentlig skrevet 7. februar 1918, kort før udgivelsen af den omtalte pjece.

Den omtalte pjece af Sigurd Schultz, Ny Horisont. Betragtninger over den nye danske Kunst ud fra Efteraarsudstillingen, udgivet af V. Pios Boghandel – Povl Branner i 1918, indeholdt en kritik af Kunstnernes Efterårsudstilling 1917. Den blev kort omtalt af Poul Uttenreitter i en anmeldelse (uden titel) i Klingen I. årgang nr. 6.

København
Frederiksberg

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.