Menu

Klingen

1918-11-04

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto underretter Uttenreitter om trykningen af bogen med Brorsons salmer og diskuterer forskellige muligheder med hensyn til layout og udstyr. Til Klingens kommende nummer mangler der stadig stof, men Salto vil forsøge at få noget om Kunstforeningens udstilling med J.A. Jerichau. Han ærgrer sig over, at Gelsted ikke er til større hjælp med det redaktionelle arbejde med tidsskriftet.

Transskription

4-11-1918

Kære Poul
Jeg havde ellers slaaet mig til Taals med at bibeholde Romertallene men da I allerede har sendt Besked til Thiele, hvor jeg var inde i Dag, er jeg egentlig glad ved det. Jeg tror absolut det bliver det smukkeste med Billederne imellem Afsnittene; med Billederne mellem selve Salmerne vil det virke som Gennemillustrering og da vil fem Billeder være forlidt. Er det ikke ogsaa lidt urimeligt med Mottoer dels valgt af Jer og dels Brorsons egne. Salmerne bliver ikke saa umiddelbart tilgængelige ved det synes jeg; de Motto'er af Brorson selv maa naturlig[vis] bibeholdes, men ogsaa kun fordi de er valgt af B. selv. Desuden vinder vi 5 Blade derved og vi kan trænge til det da Bogen sikkert bliver temmelig tyk.
Jeg talte med Thiele om Papiret som er paa Trapperne og om et Overslag over Prisen, som fremkommer med det første. Nu kan du se paa Ovidbogen hvordan Papir[et] virker naar det litografisk faar en Farve og saa kan du vælge hvilken Farve du vil foretrække til Hylstret. De grønne Farver er de mindst lysægte naar man vil have de rigtig smukke. Brune og blaa er bedre. Der kommer stadig nye Prænumeranter. Idag bl.a. Indenrigsminister Rode.
Det var rart om jeg havde 2 Sider skønliterært Stof til næste Nr. men jeg kan nok nøjes med 1. Leo vil gerne skrive noget til et Fotografi efter Delacroix men vi har endnu ikke faaet Tilladelse til at fotografere Billedet som tilh. Heilbuth saa vi kan maaske ikke gøre Regning paa dette Stof denne Gang. Jeg vil se at faa Wanscher til at skrive noget i Anl. af Jerichau's Uds. i Kunstforeningen (Wanscher og jeg skal arrangere den). Vi bringer en Radering (og ev. et Fotografi efter J.) af Jerichau i samme Anledning. Nordmanden Thygesen (en af de allerbedste Norske Kunstnere) har lovet os Fotografier og Træsnit. Jeg haaber paa noget af ham dennegang. Ellers har vi 5-farvede Litografier af Grünewald og Rude. Jeg vil helst have Stoffet fra Jer i Løbet af en Uge hvis jeg kan faa det.

Digtene af Alf Larsen var nu ogsaa ualmindelig korte i Linien, men naturligvis er Formatet bedst for Billeder.
Det kniber stadig mest med norske Bidrag. Denne gang har vi kun et Litografi bag paa Omslaget af Rolfsen, men vi kan vel daarligt bringe Alf Larsen igen.
I morgen skal Walt begraves. Jeg plukker en Buket Blomster i Haven fra dig.

Venlig Hilsen
fra din hengivne Axel

Ps. Hils Gelsted. Det var kedeligt at han ikke kommer til Byen! Hvorfor egentlig ikke? Det havde været mig en stor Hjælp hvis han vild[e] have taget noget af Arbejdet med Bladet (med Sætningen af Art. Korrektur o.a.) jeg er jo helt ene om det og det tager alligevel en Del Tid.
Selv om han ikke kunde have pecuniær Fordel af det, vilde det da nok kunne give ham, naar han staar som Medredaktør, en vis Indflydelse i literære Kredse og en god Støtte. Men maaske kommer han senere.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

"Thiele" er Thieles Bogtrykkeri etableret i 1770 af Johan Rudolph Thiele. I 1910'erne udmærkede det lille familieejede trykkeri sig ved at trykke kunst-, arkitektur og arkæologiværker samt frimærker.
Udstillingen Arbejder af Maleren Jens Adolf Jerichau blev vist i Kunstforeningen i København i november 1918.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4