Menu

Personer

Leo Swane

Leo Swane var kunsthistoriker og bror til maleren Sigurd Swane. Han havde mange venner både blandt Fynbomalerne og i Grønningen-kredsen, og Poul Uttenreitter stod han nær fra den tidlige ungdom.I 1909 og 1910 var han i Frankrig for at orientere sig om den nye kunst. Ved Klingens start var Leo Swane ansat i Kobberstiksamlingen på Statens Museum for Kunst, hvor han blev museumsinspektør i 1919 og i perioden 1931-1952 beklædte direktørposten. Han bidrog til de to første årgange af Klingen og var også aktiv som kritiker i perioden.

Fakta

1887-1968

Kunsthistoriker

Dansk