Menu

Klingen

1917-10-xx

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Salto redegør for de sidste tilretninger af Klingens første hæfte, der er på trapperne, om subskriptionsindbydelsen, der desværre har trykfejl, om abonnementstal mv. Endvidere foreslår han udveksling med Der Sturm og lufter de første planer for andet hæfte, der allerede tegner godt med bl.a. Giersings aforismer og en artikel af Leo Swane.

Transskription

Edv. Glæselsvej 1

Kære Poul
Jeg sender dig ikke Klingen med dette Brev fordi den endnu ikke helt er færdig, der mangler Raderingen og lidt hist og her og du skal have den helt færdig paa en Gang. Jeg skal nok sende dig en Del Prøveexemplarer du kan faa Abonnenter paa og give omkring. Jeg har i sidste Øjeblik suppleret Stoffet med en ganske kort Anmeldelse af "Der Sturm"s Uds. i Edderkoppen. Du skulde sende Der Sturms Redaktion (Adr.: Flamman) vores første Nr. saa faar du vel deres Blad igen; det kan jo være meget godt at se paa! Du kan saa sende mig det naar du har set det.
Jeg sender ogsaa Nummeret til Flamman og til nogle svenske Adresser.
Vi har nu 40 Abonnenter uden at have sendt Opfordringerne ud endnu.

Cirkulæret har jo desværre den Trykfejl Buchholz, og saa staar der 1,50 Øre. Jeg haaber at de kan oversees. Det er trykt i 1500 Eksp. som jeg lader sende omkring. Bladet kommer i 1000 Eksp. Vi skal jo bruge en Del Prøvehæfter. Hvis det bliver forlidt har vi hele Materialet liggende og kan optrykke.
Til næste Nr., som skal blive godt, har vi Giersings Aforismer en Artikel af Leo Swane (som vi faar) om Degas med Billede. Danneskjolds Artikel om Weie med Billeder Claussens Digt og maaske en Artikel af Carl V. Petersen om Stevns; desuden tænker jeg selv at lave et Farvelitografi som Originalbidraget
Jeg ved ikke om Rousseaubogen kan bringes allerede i Nov. Heftet men iøvrigt er der jo ellers Stof nok x)
Endvidere maa vi se til Omslagets to sidste Sider at faa nogle kortfattede Udstillings- og Boganmeldelser.
x) Hvis vi ikke bliver snydt. Send mig blot hvad du kan skaffe det er bedre at være paa den sikre Side

Klingen kommer paa Fredag den 5te. Jeg synes det er en Fordel at lade Bladet komme nogle Dage ind i Maaneden, man kan saa, som her med Der Sturm naa at faa Anmeldelser med af Uds. som aabner den 1ste. Jeg har haft en Helvedes Vrøvl med Trykkeren hos Cato sidst har de lavet et Nummer med Omslaget men jeg tror at Heftet bliver pænt men vi skal nok have lidt mere Læsestof i næste Nr.
Hvis Gelsted har flere Noter maa han rykke ud med dem, de ser saa fornøjelige ud paa Siden.
Mange Hilsner
Din hengivne Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Eftersom udgivelsen af første hæfte, der udkom 5. oktober 1917, omtales som ”paa Fredag den 5te”, er brevet senere end fredag 28. september, sandsynligvis snarere en af de første dage i oktober, da der kun mangler ganske lidt før udgivelsen.

Der Sturms udstilling i Edderkoppen blev omtalt i Klingens første hæfte, og det lykkedes at få en udveksling af tidsskrifterne i gang, jf. brev fra Herwarth Walden til Uttenreitter 17.10.1917.
Planen om et farvelitografi blev ikke realiseret på dette tidspunkt.

Frederiksberg
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.