Menu

Klingen

1918-05-09

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Mappen med Jens Adolf Jerichaus raderinger fremsendes. Salto kommenterer billedkvaliteten i Klingens maj-nummer og har diverse spørgsmål og idéer til det kommende hæfte såvel som spørgsmål til fremsendelse af frieksemplarer af tidsskriftet.

Transskription

9/5 1918

Kære Poul
Hermed Jerichaumappen. Vi har Bestillinger saa Udgifterne er rigeligt dækkede. Det er ellers Fru Jerichau som faar Indtægterne desværre, ellers var det en stor Støtte i Budgettet.
Angaaende Brorsonbogen er det udmærket at I har den Udsigt med Pio's Vignetbøger at falde tilbage paa. Hvis jeg selv lavede nogle Træsnit til Bogen kunde jeg maaske faa 'Dansk Radereforening' til at udgive den (de har tidligere udgivet 'Trækfuglene' med Johannes Larsens Træsnit. Johan Rohde har selv foreslaaet mig ved Lejlighed at foreslaa Radereforeningen noget). Der vilde være den Fordel ved dette at de to Bøger - jeg arbejder paa en Udgave af Ovids Metamorfoser i Walts Oversættelse - ikke gik hinanden i Bedene til Efteraaret. Nu glæder jeg mig til at læse Bogen.
I Maiheftet, som det glæder mig at du synes om, er nogle af Litografierne ikke ført saa godt over paa Stenen især mit med Zeppelineren og Jungstedts, men Omslaget er godt synes jeg - i Farve og Litografiets Klarhed.
Jeg har skrevet til Leo om et Bidrag, men ikke faaet Svar. Wanscher vil jeg ogsaa bede samtidig med at jeg sender ham en Jerichaumappe.
Du skal faa Bønnelyckes Digte saa snart de kommer. Jeg vil forresten gerne vide om du sender Bladet hver Gang til Thøger Larsen og Alf Larsen (Buchholtz

havde ikke faaet de 2 sidste Numre men nu har jeg opført ham i Abonnementsprotokollen. Jeg kan ogsaa godt opføre de 2 andre hvis du vil være fri for at sende dem det. Faar du tilstrækkelig mange Numre tilsendt hver gang til Propaganda?
Jeg fik et venligt Brev fra Sophus Claussen der beklagede at hans Krigsdigt ikke var lykkedes.
Ellers alt vel. Jeg modellerer for Tiden og er meget optaget heraf. Jeg haaber at faa Lejlighed til et lille Besøg i Kjerteminde men kan intet bestemt sige.

Med venlig Hilsen
Din hengivne Axel Salto

p.s. Jeg har tænkt at lade lave Cliché af en af dine Vignetter jeg har liggende og en af Kai som i Grunden er god [tegning af hvalfisk] maaske ikke saa godt tegnet, men den ser godt ud mellem Typerne og har en anvendelig Størrelse. Mogens har paa egen Haand sat sig i forbindelse med Gelsted angaaende en Artikel til Klingen - noget om "at se", men det taler du vel med Gelsted om.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Kunstnermappen med Jens Adolf Jerichaus efterladte raderinger havde i Klingens martshæfte 1918 været annonceret som Klingens grafiske mappe nr. 1, i majhæftet var den blevet tilbudt for 65 kr. for Klingen-abonnenter, 100 kr. for ikke-abonnenter.
Den omtalte artikel af Mogens Lorentzen kan være ”Negerkunst og Barnekunst”, der blev bragt i juni-julihæftet.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.