Menu

Klingen

1918-01-24

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Aksel Salto redegør for indholdet af Klingens februarhæfte 1918 og sender en opsang til Uttenreitter og en kraftig opfordring til at skrive noget. Der mangler noget fagligt stof, men Salto kan selvfølgelig presse citronen i København.

Transskription

24/1 1918

Kære Poul
Kan du virkelig ikke stramme dig op til een lille Artikel til Februarheftet Vi maa Fanden galemig have noget Listen ser saaledes ud:
Billeder: 3 Fot efter Naur, 1 Farvelitografi af Naur, 1 Litografi af Svend Johansen 1 af Mogens og 1 af mig (ev.) 1 Fot efter javanesisk Skulptur og 1 Træsnit af Swane (9 Sider) 1 Digt af Buchholtz, 1 af Alf L. 1 af Gelsted (4 S.). 1 Artikel af mig (2 Sider) 1 lille Art. om Skulptur fra Java, Bennets Art. Notitser o.s.v. (2 Sider) det bliver ganske vist 17 Sider men der er ikke andet end min Art. - der er skrevet p.g.a. Stofnøden - af faglig Art. Der maa noget mere fagligt Læsestof Bennets Art. Gelsteds Digt og 1 af Billederne maa helst gaa ud til Fordel for en Artikel paa 3 Sider.
Klint Goldschmidt og Naur Leo og Wanscher kan Intet præstere, den sidste dog sikkert nok hvis jeg rigtig trængte paa men dette vil jeg nødigt jeg maa økonomisere med ham. Mogens har jeg faaet en Art. fra (1 Side) men jeg synes ikke rigtig den kan bruges. Svend Johansen er den eneste der maaske kan yde noget (om Teaterdekorationer) men det er usikkert.
Altsaa maa du skrive noget og det er du vel ogsaa i Stand til. Onsdag Morgen er den sidste Frist for Indlevering af Manuskript til Cato. Skriv omgaaende om du vil forsøge eller om jeg skal presse Citronen her. Jeg kan naturligvis skaffe en Art. og ogsaa lade Bladet gaa som det er. Der er da ingen tomme Sider.
Jeg har faaet Tilbud fra Maleren Torsteinsson i Paris om nogle Erindringer om Rousseau hvem han stod nær og som forærede ham et Billede, jeg har faaet tilsendt Fotografi af. Det skal gemmes til Erindringerne. Desuden kommer der et Fot. efter Derain og maaske Fot. efter Picasso. Bergsonforskeren Frithiof Brandt vil maaske ogsaa skrive noget. Klint faar vi jo ogsaa nok før el. senere. Vi maa vist spare paa Digtene. Jeg forsøger at faa et fra Bull. Det var rart om vi snart kunde begynde vor Feuilleton den kunde saa dejligt afbalancere Stoffet. Kan vi ikke bringe den uden Hr. Figuière's Tilladelse han er formodentlig omkommen i Krigen

[på hovedet øverst på papiret:]
Jeg vedlægger et Brevkort fra Danneskjold og Buchholtz's Manuskript Den Fri Uds. aabner den 24 Marts Charlottenborg den 31 Marts

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Det lykkedes ikke at få en artikel fra Svend Johansen, og Frithiof Brandt kom aldrig til at bidrage til Klingen. Den omtalte maler "Torsteinsson" må være den norste maler Torstein Torsteinson, der havde boet i Paris siden 1908.

Klingens brevpapir

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.