Menu

Search results: 393

u.å. 1917-1920

Axel Salto

Medfølgende Digt bedes optaget i Klingen. Ossian Kristensen. Læssøgade 100 Odense_ 2_ Honorar bedes tilsendt snarest. I…

u.å. 1917-1920

Poul Uttenreitter

Kære Utte. Vi har saadan en vældig flink Mand, Hotelkarlen, Petersen, og han har lavet dette Billede, som han vil overl…

julen 1917

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Kære Poul Kan det more dig at have Originalerne til Vignetterne i Klingen har jeg faaet en Julegave ud af dem. Glædelig…

1917-07-30

Otto Gelsted

Poul Uttenreitter

30 juli 1917 Charlottenlund Kære Poul. Jeg har ikke fået fat i nogen særlige literære nyheder til dig. Måske kan der bl…

1917-08-xx

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Fredag Kære Poul Tak for dit Kort, som jeg først nu - lidt sent - fisker op af den Møgdynge, mit lille Hjem efterhaande…

1917-08-29

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Onsdag Aften Kære Poul Tak for din "Bulletin". Det glæder mig at høre om din Arbejdsiver i Sagen[s] Tjeneste. Navnet Kl…

1917-09-03

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Edvard Glæselsvej 1 3/9 1917 Kære Poul Jeg vil ikke nægte at dine sidste Skrivelser i nogen Grad har forstemt mig. Du n…

1917-09-06

Kurt Jungstedt

Poul Uttenreitter

[tilføjelse med blyant:] Kurt Jungstedt Allégade 25, B 6.9.1917 Halloj! Jo, nu är jag här. I går var jag tillsammans me…

1917-09-07

Kurt Jungstedt

Poul Uttenreitter

[poststempel:] 7.9.17 Allégades Kiosk N: 2 Hej! Jo, vad är Saltos adress? Jag har letat förgäves efter "Edv. Glæselsvei…

1917-09-08

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Edv. Glæselsvej 1 Søndag Kære Poul Jeg har nu tegnet et Omslag og en Vignet til Bladet og har skrevet en lille Opsats o…

1917-09-10

Poul Uttenreitter

Kerteminde, den 10/9 1917 Hrr. Sophus Claussen! Maleren Axel Salto og jeg udgiver til Oktober et Maanedsblad for modern…

1917-09-10

Axel Salto

Poul Uttenreitter

10/9 1917 Kære Poul Jeg er meget glad over din Arbejdsiver i Bladets Tjeneste; jeg maa virkelig kvittere med et Brev. J…

1917-09-12

Axel Salto

Poul Uttenreitter

12/9 1917 Kære Poul Wanscher kunde ikke naa at skrive noget til første Hefte. Jeg har nu skrevet til Carl V. Petersen o…

1917-09-14

Wilhelm Uhde

Poul Uttenreitter

Frankfurt a M Neue Mainzer Str Nr. 20 14. Sept. 17. Sehr geehrter Herr Ich freue mich, dass Sie mein Buch über H. Rouss…

1917-09-15

Aage Marcus

Poul Uttenreitter

Ny Toldbodgade 53. 15.9.17. Hr. cand. juris Poul Uttenreitter! Jeg takker meget for Deres venlige Opfordring til at sen…

1917-09-15

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Lørdag Kære Poul Tak for det tilsendte! Bladet antager stadig en mer og mer spøgefuld Facon. I Øjeblikket staar vi alts…

1917-09-17

Sophus Claussen

Poul Uttenreitter

Kbhv. 17.9.17 Hr. Poul Uttenreitter Et Tilfælde vil, at medfølgende pædagogiske og ophøjede Scherzo netop nu har set Da…

1917-09-19

Alf Larsen

Otto Gelsted

Hudø 19/9 17. Kjære Otto Gelsted ! Det siger sig selv at alt hvad jeg kan rode op av mine skuffer og alt hvad jeg event…

1917-09-20

Axel Salto

Poul Uttenreitter

20/9 1917 Kære Poul Tak for Digtet af S. C. som jeg lige har modtaget. Det er jo for sent nu at faa det med i 1st Nr. S…

1917-09-21

Poul Uttenreitter

Sophus Claussen

Kærbyhus, Kerteminde, den 21. Septbr. 1917. Kære Herr Sophus Claussen! Det var svært elkværdigt af Dem at stille det sm…