Menu

Klingen

1917-08-xx

Sender

Axel Salto

Recipient

Poul Uttenreitter

Document content

Awaiting summary

Transcription

Fredag

Kære Poul
Tak for dit Kort, som jeg først nu - lidt sent - fisker op af den Møgdynge, mit lille Hjem efterhaanden er bleven til. Kamma er nemlig paa Bornholm med min Søn saa her er ingen til at flytte Støvet men nok om dette.
Jeg har tænkt, nu mens jeg er alene, at tage over til Kerteminde og blive der en el. to Dage, da der er nogle Planer jeg gerne vil snakke med dig om. Hvis det altsaa passer dig at have mig i Byen x) nu vil jeg bede dig send mig et Par Ord med
x) Kjerteminde altsaa

hvilket Tog man bedst tager over til dig og hvilken Dag Du har bedst Tid.
Vi kan saa snakke sammen om det der rører sig i os, om din Brorsonbog, som jeg haaber du faar Fornøjelse af og sligt
Hils din Kone!
Din gamle Ven Axel Salto

Facts

PDF
Letter

Brevet skal dateres efter 6.6.1917, da Poul Uttenreitter blev gift med forfatteren Bodil Bech. At Salto ikke er inde i togforbindelserne til Kerteminde, tyder på datering før de indledende drøftelser af tidsskriftplanerne, som fandt sted under Saltos besøg i Kerteminde i sensommeren 1917 og kommenteres i breve fra 3.9.1917 og frem.

Frederiksberg
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.