Menu

People

Poul Uttenreitter

Poul Uttenreitter var uddannet jurist, men sideløbende med sine embeder inden for dette felt var han livet igennem engageret i samtidens kunst og havde en omfattende virksomhed som udgiver, redaktør og kunsthistorisk forfatter.

Allerede som ganske ung stod Uttenreitter i tæt venskabelig forbindelse med en kreds af jævnaldrende billedkunstnere. Han var vokset op i samme kvarter som brødrene Sigurd og Leo Swane, og i de tidlige ungdomsår delte han et anarkistisk engagement med sidstnævnte. Han blev student i 1906 fra Frederiksberg Latin- og Realskole, hvor han gik på samme hold som Axel Saltos bror Aage, og han har formentlig også kendt Axel Salto, der blev student fra skolen det følgende år.

Poul Uttenreitter var blandt dem, der på Axel Saltos kraftige anbefaling rejste til Christiansø sommeren 1911 og var med til at lægge grunden til den siden så berømte kunstnerkoloni på stedet. Den første sommer omfattede kredsen i kortere eller længere perioder Axel Salto, Kamma Thorn, senere gift Salto, Andreas Friis, Karl Isakson, Sophus Danneskjold-Samsøe, Harald Giersing, Kaj Klitgaard og den svenske maler Oscar Hullgren foruden Uttenreitter selv. Skønt han kun var meget sporadisk aktiv som udøvende billedkunstner – f.eks. tegnede han vignetter, bogomslag og broderiforlæg – indgik Uttenreitter aktivt i kredsen af kunstnerkammerater og brugte bl.a. tiden på oversættelser af kunstlitteratur, en virksomhed, der siden kom Klingen til gode.

Uttenreitter havde også tidligt personlige bekendtskaber blandt skønlitterære forfattere, og han forsøgte sig lejlighedsvis selv i den boldgade, bl.a. bidrog han i 1908 til tidsskriftet Gnisten med et digt, ”Eden”, og et lille prosastykke, ”Morgen”.

I 1913 blev Uttenreitter cand.jur., og samme år blev han ansat som by- og herredsfuldmægtig i Thisted. I 1916 blev han forflyttet til Kerteminde, hvor han i 1919 blev politifuldmægtig. Som følge af hans mange venskaber blandt kunstnere er det sandsynligt, at han allerede kendte Fynbo-malerne, herunder Alhed og Johannes Larsen, og han fik bolig i en af Larsens ejendomme i nærheden af Møllebakken, hvor han i de følgende år var en flittig gæst og havde lejlighed til at uddybe sit bekendtskab med kunstnere af såvel den ældre Fynbo-generation som af den yngre københavnske kreds, der kom på kortere eller længere besøg, og hvoraf adskillige fandt deres ægtefæller blandt Fynbo-malernes slægtninge. Harald Giersing blev således i 1917 gift med Fritz Sybergs datter Besse. Samme år indgik Uttenreitter ægteskab med pianisten, den senere forfatter Bodil Bech, som han havde lært at kende i Alhed og Johannes Larsens hjem. Her mødte han også den svenske maler Kurt Jungstedt, der var til stede netop da Klingen blev til i 1917, og som forelskede sig i Alhed og Johannes Larsens niece, pianisten og komponisten Grethe Sawyer. Også den islandske kunstner Guðmundur Thorsteinsson, der hørte til gæsterne i Kerteminde, var en nær ven af Uttenreitter.

Poul Uttenreitter deltog i Klingen-projektet helt fra den tidlige fase. Han var øjensynligt den første, Salto drøftede idéen grundigt med, og de to aftalte en arbejdsdeling, der bestod i, at Uttenreitter skulle tage sig af det litterære stof, mens Salto tog sig af billedkunsten og kontakten til trykkeriet. Otto Gelsted, som Uttenreitter allerede havde kendt i en årrække, havde han meget belejligt ved hånden i Kerteminde i Klingens første periode, idet Gelsted i 1917 var flyttet ind hos Johannes Larsen som huslærer, en ansættelse, som Uttenreitter havde været involveret i.

Kort efter tidsskriftets endeligt blev Uttenreitter skilt fra Bodil Bech og flyttede tilbage til København, hvor han i 1921 blev ansat i 1. revisionsdepartement dernæst i Invalideforsikringsretten. Efter tidsskriftets ophør var Uttenreitter medudgiver af Klingens grafiske Forenings mapper, og han var i det hele taget resten af livet en flittig udgiver og forfatter. F.eks. skrev han en omfangsrig bog om Fritz Syberg og til serien Vor Tids Kunst tog han sig af en del af sine samtidige, heriblandt Olaf Rude, Sigurd Swane, Vilhelm Lundstrøm, Adam Fischer og Christine Swane.

Poul Uttenreitter har skrevet om årene som redaktør af Klingen i ”Omkring Klingen”, i: Klingen 1942 (jubilæumsbog), s. 15-21.

Facts

1886-1956

Kunsthistoriker, Jurist

Dansk