Menu

Klingen

1917-09-15

Sender

Aage Marcus

Recipient

Poul Uttenreitter

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Toldbodgade 53.
15.9.17.

Hr. cand. juris Poul Uttenreitter!
Jeg takker meget for Deres venlige Opfordring til at sende Bidrag til Bladet Klingen; det gør jeg med Glæde.
I den første Maanedstid kan jeg dog paa Grund af Travlhed intet levere, - men derefter vil maaske dels de omtalte Ting af Novalis og dels andet, som jeg til den Tid kan skrive nærmere til Dem om, kunne finde Anvendelse.
Deres ærbødige
Aage Marcus.

Facts

PDF
Letter
Frederiksberg
Kerteminde
Novalis

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.