Menu

Klingen

1917-09-07

Recipient

Poul Uttenreitter

Document content

Awaiting summary

Transcription

[poststempel:]
7.9.17
Allégades Kiosk N: 2

Hej! Jo, vad är Saltos adress?
Jag har letat förgäves efter "Edv. Glæselsvei" som du gett mig.
Förästen tror jag det var "Nymånen" istället för "Fullmånen" som jag visst skrev. Men det hade sin orsak.
Hej igen!
Jungstedt

[på forsiden af postkortet:]
K.J. 1917
Leve naturalismen! Ned med Wiskyn

Facts

PDF
Postcard

Svensk

Poststemplet 7.9.17

Frederiksberg
Kerteminde

Utte Uttenreitter
Kærbyhus
Kerteminde
Fyn

Axel Salto

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4