Menu

Klingen

1917-09-10

Recipient

Sophus Claussen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Kerteminde, den 10/9 1917

Hrr. Sophus Claussen!
Maleren Axel Salto og jeg udgiver til Oktober et Maanedsblad for moderne bil. Kunst, - som ogsaa skal indeholde enkelte lit. Bidrag.
Jeg tillader mig at spørge Dem, om De ikke vilde vise Fore-

tagendet den Velvilje at stille et Digt til min Disposition. Thøger Larsen, som jeg netop har været sammen med paa Himmelbjærget, har lovet Bladet sin Støtte. - Han sagde, at De havde tænkt paa at besøge Kerteminde, og at De saa ogsaa vilde have set indenfor hos mig. Det vilde have glædet mig meget, og jeg haaber, De vil gøre Alvor af det, naar Deres Vej engang falder forbi.

Med Hilsen

Deres
Poul Uttenreitter.

Facts

PDF
Lettercard

Dansk

Kerteminde
København
Thøger Larsen
Axel Salto

Det Kongelige Bibliotek NKS 4978, kvart