Menu

Klingen

1917-09-12

Sender

Axel Salto

Recipient

Poul Uttenreitter

Document content

Awaiting summary

Transcription

12/9 1917

Kære Poul
Wanscher kunde ikke naa at skrive noget til første Hefte. Jeg har nu skrevet til Carl V. Petersen om en faglig Artikel om Maleri. Hvis han heller ikke kan, og dine Bidrag skulde udeblive, kan det knibe med at faa Bladet ud den første. Jeg kan jo sætte et af mine Litografier fra Elskovskunsten ind paa Japanpapir. De er jo ført over paa Sten og kan laves i 500 Eksp. i kort Tid. Kunstmalerne er jo ellers paa Landet og jeg kan da ikke fylde Heftet helt alene. Har du ikke nogle Oversættelser af V. Goghs Breve nogle Digte i Overs. (Novalis, Poë) som kan bruges i yderste Nød?
Hermed en Prøve paa det Papir vi efter al Sandsynlighed bruger. Det kan faaes og afviger kun lidt fra det andet, en Ubetydelighed mindre i Format. Ellers alt vel!
Din hengivne Axel Salto

Facts

PDF
Letter

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.