Menu

Klingen

1918-09-05

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto ønsker at tage imod et tilbud fra Steen Hasselbalch om at overtage Klingens ekspedition. Den kommende årgang vil blive i større format, med flere billeder, hvoraf nogle i farver, og alt trykt på samme smukke papir. Til Brorsonbogen er der problemer med at få det ønskede papir. Salto ærgrer sig over sløseri på trykkeriet og fortæller om forskellige afvigelser fra planen for det kommende nummer samt tilbud om indbinding af hele årgang I.

Transskription

5/9 1918

Kære Poul
Jeg har vist ikke faaet takket dig for sidst! Vi havde det svært hyggeligt hos jer. Hils din Kone og tak hende fra mig for al hendes Besvær. -
Jeg har haft en Del Rend og Samtaler i Klingens Anliggender de sidste Dage. Jeg har bl. andet talt med Steen Hasselbalch om Kl.'s Expedition
Han vil gerne overtage den; jeg tænker hele den Side af Sagen nu bliver tilfredsstillende ordnet. Nu venter jeg et Overslag fra Cato. Det nye Blad bliver nok 30 x 38 Cm i Størrelse og faar 4 à 1 Farvelitografi, een Radering 4 à 5 tofarvede Litografier eller Træsnit samt et Par Cliche'er (store) i hvert Nr. desuden 6 Sider Stof og 4 Sider Annoncer. Omslag, Annoncer og Indhold bliver altsammen det samme Papir (ligesom Flamman) en svær smuk Kvalitet.

II
Men alt dette skal du nok høre om naar det ligger fastere. Den lille Art. af Claussen synes jeg også kan være god til 1/2 Side under en Tegning [eller] et. Fot.
Vil du takke ham!
Jeg kender slet ikke noget til den Dame med det fantastiske Digt.
Angaaende Brorsonbogen har jeg slet ikke hørt om Gelsted fik sit Manuskript tilbage. Thiele meddeler at det Papir jeg gerne vil have, kan ikke skaffes før om en Maaned men saa venter de også noget. Jeg vedlægger her en Prøve af Papiret som jeg anser for smukt og billigt. Det anvender vi til Ovidbogen og jeg har ogsaa tænkt at bruge det til Klingen. Det tager Cliche'en godt. Jeg synes at vi skal vente paa det især hvis Gelsted skal skrive sit Manuskript om. Bogen kan nok alligevel naa at komme ud i Beg. af November.

III
Sept. Heftet af Kl. bliver kun paa 28 Sider. Det lægger vel ingen Mærke til. Jeg har tilbageholdt de Cliche'er med Negerudskæringen fra Etn. Musæum. Der er desværre indløbet et Par Trykfejl og hvad værre er min Vignet (den store) er sat ind paa Hovedet af de Idioter. Vi gør Undskyldning for det i en Bemærkning. Er jeg ikke hvert Øjeblikk over Folkene i Trykkeriet gaar det galt Tryk fejlene er ikke i det svenske el. de norske Digte.
Gudmunds Tegning kunde ikke reproduceres da den var tegnet med _Pensel _og ikke med litografisk Tusch. I stedet har jeg skaffet et Træsnit af Zeuthen af hvem vi har to Fotografier i Forvejen. Træsnittet er fotograferet ned i Kl.'s Størrelse og ser meget smukt ud. Svend brændte mig af med en Tegning saa satte jeg et Træsnit af Kamma ind (2 Kaniner)

Aargangen indbindes i Em. Petersens Bogbinderi Silkegade med lys Shirtings ryg til 1,50 Kr. pr. Stk. Der er jo ikke meget at vælge imellem.
Th. Larsen og Joh. Larsens Cliche'er skal blive send dig snarest!
Der er et smukt Billede af Matisse i det Nr. af Les arts à Paris. Jeg vil se at faa Fotografiet fra Paris til Klingen.

Med venlig Hilsen
Din hengivne
Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

"Thiele" er Thieles Bogtrykkeri etableret i 1770 af Johan Rudolph Thiele. I 1910'erne udmærkede det lille familieejede trykkeri sig ved at trykke kunst-, arkitektur og arkæologiværker samt frimærker.
Indbinding af den samlede I. årgang af Klingen tilbydes hos Bogbinder Emmanuel Petersen (Cléments Efterfølger), Silkegade 13.
Brorsonbogen er: Hans Adolph Brorson: Psalmer, 1918, i udvalg ved Otto Gelsted og Poul Uttenreitter, med originallitografier og vignetter af Axel Salto. Bogen blev foromtalt i Klingen, I nr.11-12.
Ovidbogen er: Publius Ovidius Naso: Elskovskunsten, 1917, med originallitografier på japanpapir samt vignetter af Axel Salto.
Les Arts à Paris var et parisisk kunsttidsskrift udgivet af Paul Guillaume.

Frederiksberg
Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4