Menu

Personer

Henri Matisse

Henri Matisse er en af det tidlige 1900-tals betydeligste europæiske kunstnere og, ved siden af Picasso, den mest indflydelsesrige. Med afsæt i postimpressionismen udviklede han sammen med bl.a. André Derain et formsprog kendetegnet ved udtryksfuld penselskrift, klare farver og en dekorativ betoning af billedfladen, som på Salon d'Automne i 1905 fik navnet "fauvisme" (fauves = vilde dyr). Axel Saltos besøg hos Matisse i 1916 resulterede i en artikel i Klingens I. årgang nr. 7. Klingen bragte en række gengivelser af Matisses værker, og hans artikel "Notes d'un peintre", der oprindelig blev trykt i La Grande Revue i 1908, blev bragt i tidsskriftets III. årgang nr. 8, oversat af Otto Gelsteds søster, Sonja Jeppesen.

Fakta

1869-1954

Maler

Fransk