Menu

Klingen

1917-09-24

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Salto omtaler den positive reaktion på annonceringen af Klingen i de københavnske dagblade, tilbuddet om Giersings ”Aforismer”, Leo Swanes positive indstilling, honorarspørgsmålet og Alf Larsens store velvilje over for tidsskriftet.

Transskription

Mandag

Kære Poul
I Dag har altsaa "Klingen" gjort sin Entré i de kbh. Dagblades Spalter. Det tager sig godt ud paa Tryk, Navnet. Giersing komplimenterede mig for det. Samtidig gav han mig en Række Aforismer om Maleri han havde liggende. Ved Lejlighed vil han gerne skrive i Bladet.

Tirsdag

Jeg fik dit Kort i Dag med Citat af S. C. Det manglede bare, at han skulde have sit Digt tilbage. Skriv til S. Swane om om Digt, Vignet og Artikel

Onsdag
Har talt med Leo som meget gerne vil skrive i K. Desværre fik jeg ikke aftalt noget bestemt med ham; jeg kan jo ikke nøjes med Løfter alene. Jeg har tænkt at faa Carl V. Petersen til at fylde en Side fast

i hvert Nr. (maaske en af Omslagssiderne) med Kunstanmeldelser af de betydningsfuldeste Udstillinger i Maanedens Løb. Han skal honoreres. Jeg ved ikke om Alf Larsen som der er udmærket vi faar med, er en fattig Mand som maa bringe saa meget som muligt ud af sit Arbejde saa vi maa betale ham for hans Bidrag. Det synes jeg, i hvert Fald foreløbig, maa være det afgørende i Spørgsmaalet om Medarbejdernes Honorar. Naar vi undtager de enkelte Tilfælde (C. V. Petersen f.Eks.) synes jeg egentlig det er meningsløst at give Betaling hvis Bladet kommer til at gaa med Underskud; men i øvrigt stiller Alf L. sig jo saa imødekommende som tænkes kan, saaledes at man ligefrem faar Lyst til at udbetale ham en større Sum. Men lad os se Digtet først.
I Dag Kl. 1 skal jeg tale indgaaende med Cato om en Række Punkter, saa kan jeg nok mere nyt!
Med venlig hilsen
Din hengivne Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Skrevet over tre dage, ”Mandag”, ”Tirsdag”, ”Onsdag”, det må være 24.-26.9.1917, da den nævnte foromtale af tidsskriftet var at finde i de københavnske dagblade mandag 24.9.1917. I Harald Giersings Notatkalender, 1917, er der endvidere under 24.9. noteret, at Salto har været på besøg og fået aforismer til Klingen.

Den nævnte ”S.C.” er Sophus Claussen.
Det lykkedes ikke i første omgang at få Carl V. Petersen som medarbejder.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.