Menu

Klingen

1918-01-16

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto opsummerer indholdet af det kommende nummer af Klingen, hvor der er mængder af billedstof at vælge imellem og også skønlitterære bidrag, men der mangler fagligt læsestof efter afbud fra Kaare Klint. Hvis ikke Uttenreitter eller Gelsted har noget liggende, vil Salto prøve at skaffe noget fra en anden.

Transskription

16/1 1918

Kære Poul
Jeg har lige talt med Kaare Klint i Telefon. Han har saa travlt med Stockholmudstillingen at han heller ikke denne Gang faar skrevet den fjollede Artikel, saa nu regner jeg ikke mere med den foreløbig; den kan saa ev. komme i det 3 dobbelte Nr. Jeg kan delvis erstatte med Ting jeg har liggende eller har bestemt Løfte om, men vi mangler i Øjeblikket det solidere Læsestof: vi har nok af Dessert men ingen Steg. Billeder er der nok af: af Læsestof: Buchholtz's Digt 2½ Side, en lille Artikel af Naur (da Naur rejser til Aarhus er denne tvivlsom), jeg paatænker selv maaske at skrive en lille Art. om grafisk Kunst (1 Side). Saa er der Bennets Artikel og det du har af Alf Larsen men det er jo skønliterært, jeg synes at der mangler et lidt større fagligt Bidrag paa 2 à 3 Sider. Det kan jeg naturligvis godt skaffe, men jeg vil forinden (for at spare paa Medarbejdernes Kræfter) spørge om du (eller Gelsted) har noget liggende skrevet der passende kunde udfylde det Hul; hvis ikke skal jeg se at faa Leo eller Wanscher til at skrive noget, eller maaske en anden. Herom faar jeg nok Besked snarest?
Selvfølgelig kan vi sende Cirkulærer til Klingens Abonnenter om Brorsonbogen, jeg glæder mig til at læse den; bare nu ikke den bibliofile Guldalder er paa Hældningen.
Synes du der er særlig Grund til at vise de Kai Nielsenske Skulpturer i Bladet vi har jo i Øjeblikket Overflod paa Billedstof jeg har Raderinger af Jerichau Litografier af Naur, Mogens, Svend Johansen af mig selv Træsnit af Sigurd Swane foruden en del Fotografier og Vignetter (du sender nok hvis du laver noget morsomt paa dette Omraade)
Med venlig hilsen
Din hengivne Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Udstillingen ”Dansk Arkitektur, dekorativ Kunst og Kunsthaandværk” fandt sted i Liljevalchs Konsthall i Stockholm i februar-marts 1918, og Kaare Klint deltog bl.a. med sine interiører til Dansk Kunsthandel.
Der kom ikke nogen artikel fra Albert Naur.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.