Menu

Klingen

1920-02-20

Afsender

Otto Gelsted

Dokumentindhold

Otto Gelsted foreslår Uttenreitter at oversætte breve af van Gogh til Klingen, mens han selv kunne tænke sig at oversætte Leonardo. De må have noget stof i baghånden på grund af Saltos snarlige rejse til Italien og vil også skrive til en række digtere.

Transskription

KØBENHAVN K., den 20/2 1920

Kære Poul.
Det er endnu ikke afgjort, om det bliver Brix eller Vilh. Andersen, der kommer til at skrive Forordet, og vi vil helst først henvende os til dem, naar vi er sikre paa, at det bliver til noget med Bogen. -
Kunde du ikke tænke dig at oversætte nogle af Van Goghs Breve til "Klingen", t. x. saa det fyldte 3-4 Sider. Vi vilde gerne have saadan noget Stof. Axel har den store franske Udgave af Brevene, som vi kunde sende dig.
Vi tænker paa at skrive til Vollard og bede om Retten (eller købe den) til at oversætte et Resumé af hans Vollard-Bog.
Maaske oversætter jeg noget af Leonar-

dos "Traktat om Malerkunsten". Det er vigtigt at have noget Stof i Baghaanden, nu naar Axel rejser til Italien. - Altsaa: hvad mener du om Van Gogh?
Hjertelig Hilsen
Din hengivne
Otto.

Var Omslaget til Digtene tilfredsstillende?
I aften holder Axel, Bönne, Danneskjold og jeg et Redaktionsmøde. Vi skriver bl.a. til Thøger og Sophus Claussen.
- Vil maaske du skrive til Buchholtz? Jeg har sendt ham Alf Larsen-Bogen, og han skrev igen, at han nok ved Lejlighed igen skulde sende "Klingen" noget. -
Eller vil det være at misbruge ham?

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Med "den store franske Udgave af Brevene" sigtes der antagelig til Ambroise Vollard: Lettres de Vincent van Gogh à Emile Bernard, Paris 1911.
"Vollard-Bog" må være en skrivefejl, antagelig for Ambroise Vollards bog om Cézanne, der nævnes i et brev fra Gelsted til Uttenreitter dateret febr. 1920.
Omslaget til digtene hentyder til Otto Gelsteds digtsamling De evige Ting, der udkom i 1920 med vignetter og titelblad af Poul Uttenreitter.

København

Brevpapir:
NYT NORDISK FORLAG
NØRREGADE 7. KØBENHAVN K
TELF. 9330

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4