Menu

Klingen

1917-09-21

Modtager

Sophus Claussen

Dokumentindhold

Poul Uttenreitter takker Sophus Claussen for digtet, Den Lykkelige Maler, der vil komme i Klingens novemberhefte og så vidt muligt samtidig i Politiken, og opregner indholdet i tidsskriftets første hæfte.

Transskription

Kærbyhus, Kerteminde, den 21. Septbr. 1917.

Kære Herr Sophus Claussen!
Det var svært elkværdigt af Dem at stille det smukke Digt, "Den lykkelige Maler", til Disposition for "Klingen" - saaledes er Kunstbladet blevet døbt.
Da første Nummer allerede er gaaet i Trykken, kan det desværre ikke naaes at faa det med i første Omgang, men det vil saa fremkomme i Novemberheftet; jeg vil til den Tid bede Salto henvende sig til Dem for at træffe Aftale om den samtidige Offentliggørelse i "Klingen" og i "Politikken", hvilket sikkert vil være en udmærket Reklame for os.

Med venlig Hilsen
Deres
Uttenreitter

P.S. Første Nummer vil komme til at indeholde en Artikel af Salto om den unge afd. Jens Adolf Jerichau, en Originalradering af J.A.J. og Fotografier efter hans Billeder. Desuden et Septemberdigt af Otto Gelsted og Aforismer af Aramis. Wanscher skriver om monumentale Gobeliner og Danneskjold- Samsøe om Zahrtmann.- Omslagstegning af Salto Vignetter af S., Styrmand Kaj Klitgaard og mig.

U.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Kerteminde

Kærbyhus, Kerteminde

København

Det Kongelige Bibliotek NKS 4978, kvart