Menu

Klingen

1918-01-30

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Salto sender en oversigt over det endelige indhold af Klingens februarhæfte 1918, endvidere overvejelser over læsestoffets spinkelhed, efter at en artikel af Wanscher er udeblevet. Eftersom en plan om annoncer desuden er slået fejl, har det været nødvendigt at bringe det omdiskuterede digt af Johannes Buchholtz.

Transskription

30-1-1918

Kære Poul
Omstaaende Indholdet som det endelig maa blive. I sidste Øjeblik fik jeg ikke en Art. af Wanscher jeg havde haabet, heller ikke et Fot. af Jean Gauguin. Endvidere var det ikke lykkedes min Agent at tegne en eneste Annonce, saa Omslaget forlangte 3 Sider Tekst da to gik direkte fra Indholdet. Saa jeg har alligevel for at faa Bladet fyldt maattet tage Buchholtzs Digt med. Jeg haaber ikke du er for ked af det. Hvis Du altsaa endnu ikke har skrevet til Buchholtz saa lad være det er jo overflødigt naar Digtet alligevel staar der.
Jeg er bange for at Læsestoffet virker noget spinkelt, men som du selv siger, det gør ingenting for en enkelt Gangs Skyld. Det er ikke fordi jeg ikke har arbejdet for at faa det godt, men alting har været saa kontrært denne Gang. De forlangte Rettelser bliver foretagne i Digtene.
Du skal ved første Lejlighed faa noget "Klingen" Brevpapir

Med venlig hilsen
Din hengivne Axel Salto

Indhold

[tallene i margin er tilføjet med blyant:]
1 Maalet. Af Mogens Lorentzen
2 Fot. Efter Albert Naur
3 Dialog. Af -g
4 Fotografi efter Albert Naur
5 Fotografi efter Albert Naur
6 Th. O. (Oppermann) af Leo Swane
7 Træsnit af Sigurd Swane
8,9 Vejen til Helvede. Digt af Johannes Buchholtz
original
10 Drømmebilleder. Original Farvelitografi af Albert Naur
11
12 Lidt om at tegne. af Axel Salto
13 Afsked. Original Litografi af Svend Johansen
14 Stranden. Digt af Alf Larsen
15 Litografi af Mogens Lorentzen
16 Ungdom. Digt af Otto Gelsted
Fot. efter javanesisk Relief
Bennets Art.
Boroboudor af Daniel Hvidt
Notitser

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Arnold Bennets artikel kom til at vente til det følgende nummer.

Frederiksberg
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.