Menu

Klingen

1918-10-04

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto har diskuteret næste nummer af tidsskriftet med Gelsted. Det meste ligger klar, men de mangler tilladelse til en artikel af Huntington Wright og bør nok vente og i stedet satse på originalt stof, herunder skrive til Alf Larsen om at sende noget, evt. bringe Buchholtz’ digt, skønt meningerne er delte om det.

Transskription

4-10-1918

Kære Poul
Jeg har i Øjeblikket Besøg af Gelsted. Vi diskuterer det nye Blad. Jeg har denne Artikel af 'Huntington Wright'; men Gelsted mener, at det er risikabelt at sætte den paa uden videre, da vi ikke har nogen Autorisation, og han foreslaar, at vi skal vente med den og se at faa noget originalt Stof frem: Alf Larsen Louis Levy (Prosa) og Buchholtz.
Jeg vil derfor bede dig sende det Digt af Buchholtz saa jeg har det for alle Tilfælde, hvis du da ikke stærkt holder paa at vi skal sende det tilbage. Det mener G. nu ikke der er Grund til. Vi vil telegrafere til Alf Larsen efter Stof (helst Prosa). Det vil stive den norske Side godt af.
Bladet skal først komme den 17de (Torsdag) saa vi har nok Tid til at ændre Planen for det første Nr.
Hvis du i Mellemtiden har faaet noget godt tilsendt maa du naturligvis helst sende det med.
Ellers ligger det hele parat: Farvelitografier af Svend J. Mogens Skøld og Grünewald. Radering af Hartmann. Fotografier efter H.C. Andersen og Derain Art. af Zeppelin, Sophus Claussen og Rodin. Omslag og Litografi paa Bagsiden af mig selv.
Venlig Hilsen
Din hengivne Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

Brev

Digtet til Buchholtz’ mor kom ikke i Klingen, Willard Huntington Wrights artikel kom til at vente til de to følgende hæfter, til gengæld fik Alf Larsen sendt nogle digte.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.