Menu

Klingen

1919 september

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Familien Salto har usædvanligt travlt med udstillingsforberedelser, fremstilling af værker, besøg af Lundstrøm og Wendelboe Jensen, der kommer for at radere foruden arbejdet med Klingen. Da Axel Salto tilmed er sløj, har han ikke haft tid til at skrive, men nu sender han overvejelser om første hæfte i Klingens III. årgang og foreslår udgivelse af en mappe med raderinger af Lundstrøm.

Transskription

[senere tilskrift med blyant]:
27?

Kære Poul
Det er vist noget længe siden du har hørt fra mig. Vi lever i en Atmosfære af Telefonopringninger, Arrangementer af Udstillinger (Kunstforeningen (Kamma) Stockholm, Efteraarsuds. Aarhusuds.) Folk møder op for at faa Besked om et el. andet - en forfærdelig Masse Panik saa man nemt opsætter sin Korrespondance - Gid Fanden havde det altsammen, der er snart ikke et Øjeblik tilovers til Arbejdet. Desuden kommer Lundstrøm og min Elev Vendelboe Jensen hver dag og raderer. Dertil skal Thiele (Alf Larsenbog) Petersen og Petersen, Cato og Hasselbalch passes, foruden Klingen skal have nyt Stof og Litografier. Naar hertil kommer at jeg skal have en Statue færdig jeg er i Færd med og i Forvejen er noget sløj paa Grund af Slimhindekatar paa Grund af Tobak saa du maa bære over om det har varet noget længe Siden du sidst fik nogle Ord fra mig.
Hvis Klitgaard sender dig noget brugbart til Vignetter skal vi selvfølgelig have dem frem ligesom du ogsaa selv maa optræde med nogle nye snart Tænk paa det; jeg synes vi maa møde med et helt nyt Sæt i 3_die _Aargang.
Vedlagt Tegning af Johannes Larsen (som jeg gerne vil have tilbage da jeg vil vise den til Cato) synes jeg vilde se pæn ud i Bladet som en Vignet Kan vi ikke laane den af ham?
Peter Hansen maa du endelig forsøge. Han har lavet

Træsnit bl.a. et i Faaborg musæets Katalog hvorfra ogsaa denne Tegning af Johannes Larsen stammer. Otto tænker jo paa at skrive noget om Thøger Larsen, bare vi kunne skaffe et Digt af ham samtidig. Vi tænker paa at lave nogle flere Mapper med Raderinger, de koster ikke mere end at 3 solgte Eksp. kan dække Udgifterne. Vi maa se at faa Lundstrøm til at lave en bl.a. den vil sikkert blive god. Korrekturen til Alf Larsen bogen er begyndt at komme. Jeg udstiller paa Efteraarsuds. en Ramme med Raderingerne. Kommer du ikke ind til Kbhn. saa du faar Lejlighed til at se Udstillingen, det var morsomt om vi kunde træffes snart og tale om Bladet. Om ikke før saa haaber jeg vi træffes i Julen du ved du er velkommen til at bo her naar du vil.
Venlig Hilsen til jer begge
Din hengivne Axel Salto

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Brevet er udateret, og påskriften med blyant øverst er ukorrekt, såfremt den foreslår 1927. På basis af omtalen af starten på Klingens III. årgang, der kan tidsfæstes til oktober 1919, og adskillige udstillinger fra efteråret 1919, herunder Kamma Salto og Helga Møllers i Kunstforeningen, der åbnede den 19. oktober, er det sandsynligt, at brevet er fra september 1919.

Blandt de omtalte udstillinger er Kamma Salto og Helga Møllers fælles udstilling i Kunstforeningen i København 19.10.-2.11.1919, Nyere dansk kunst i Liljevalchs konsthall, Stockholm nov.-dec. 1919 og Kunstnernes Efterårsudstilling 1919, der åbnede 2. november. Axel Salto deltog i de to sidstnævnte, på KE bl.a. med fem raderinger til Alf Larsen: Digte.
Petersen og Petersen er bogbinderne, der stod for indbindingen af Klingens 2. årgang.

Frederiksberg
Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek, Breve til Poul Uttenreitter, NKS 4722, 4