Menu

Klingen

1920-01-13

Afsender

Otto Gelsted

Dokumentindhold

Otto Gelsted sender Poul Uttenreitter Alf Larsen-bogen og beretter om dagligdagen hos familien Salto, hvor der spilles skak, og hvor Kamma Salto og Guðmundur Thorsteinsson laver dukker. I øvrigt er de utilfredse med Oluf Thomsens anmeldelse af Klingen.

Transskription

13. Jan. 1920.

Kære Poul.
Hermed Alf Larsen-Bogen, vi haaber du maa synes om den. Vi har sendt Ekspl. til Buchholtz og Thøger som Tak for Medarbejderskabet. Alf har været herude og signeret de 60 Ekspl. - Vi spiller Skak næsten hver Aften herude - Axel, Kamma og jeg - ogsaa Jon og Poul Henningsen, naar de kommer paa Besøg. Axel bliver efterhaanden temmelig dygtig, Jon og Poul er ogsaa dygtige, og jeg desværre den daarligste, trods min intime Forbindelse med Lasker, der burde medføre Forpligtelser. - Thorsteinson sidder her og beder mig hilse; han er af og til herude om Aftenen og sidder og laver Dukker sammen med Kamma. Gudmunds Dukker er festlige - han er meget dreven; de skal paa en Udstilling. - Saa er der vist ikke mere. Hvordan lever I - Husfaderen, Bodil, Plejesønnen og Pia? I Aften kommer Dr. Thomsen herud, saa skal Axel, Poul og jeg til

at give ham paa Hovedet for hans visnæsede Anmeldelser af "Kl." i "Politiken". - Er du begyndt at oversætte Strindberg?
De bedste Hilsner fra Københavner- til Kerteminderedaktionen!

Din
Otto.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Den udstilling, dukkerne skulle vises på, var antagelig Fem islandske Malere i Kleis' kunsthandel i foråret 1920. Den er kort omtalt i Klingens 3. årgang hæfte 6-7, og i samme hæfte er en af dukkerne gengivet.
Oluf Thomsen skrev artiklen "Klingen" i Politiken 4. januar 1920.
Pia er Bodil Bechs hund.

Frederiksberg

Brevpapir:
KLINGEN

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4