Menu

Klingen

1920-12-05

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto takker for Utopier, og han er enig med Uttenreitter i, at Sybergs portræt Anna Syberg er bedst, og at de skal være meget imødekommende mod ham. Både Naur og Aksel Jørgensen vil sikkert også levere noget. Han håber at se Uttenreitter i juledagene, hvor også De 4's første udstilling skal arrangeres, og så er der glædeligt nyt om en arv, Gelsted har i vente.

Transskription

5/12 1920

Kære Poul
Jeg kommer i Tanke om at jeg vist helt har glemt at takke dig for 'Utopier' som baade Kamma og jeg har læst i din udmærkede Oversættelse. Det var noget andet end da vi extemporerede 'Samvetskval' i sin Tid hos Dines. -
Jeg synes ogsaa Træsnittet af Sybergs Kone er bedst og er meget stemt for at vælge det paa Trods af Prisen.
Altsaa 300 Eksp. à 3 Kr. ev. yderligere Eksp. af Billedet ligeledes 3 kr. pr. Eksp hvis vi faar Brug for mere end de 300.
Papiret leverer vi. Alle Træsnittene signeres af Syberg og leveres efter nærmere Aftale f. Eks inden Udgangen af Februar. Vil du foreslaa Syberg dette? Jeg kan jo ogsaa tale med ham om det selv naar han kommer. Vi bør stille os saa imødekommende som muligt overfor ham da han har været saa elsværdig mod os. Vi kan ogsaa bedre slaa Tingen stort op naar det er haandtrykte Billeder af Syberg selv, af hans grafiske Hovedværk. Axel Jørgensen kan vi ogsaa nok faa en Radering fra og Naur har lovet os en. Det er gode Navne at starte med overfor Publikum.
Vi skyder Udsendelsen ud til Foraaret paa Grund af Udstillingen. -
Jeg har alligevel skrevet til min Tante, Fru Liebe om det med Sekretærstillingen men nu er det vel ikke saa magtpaaliggende da du har faaet den gode Forbindelse gen-

[nem] Henning. Det skal virkelig glæde mig om du faar Pladsen. Se dog at komme herind til Jul, det er saadan en hyggelig Tid at være sammen i. Du hører jo ligesom med til vor Juleaften og i den Retning er vi konservative her paa Edv. Glæselsvej. Dennegang er der jo ogsaa alt det med Udstillingen fra den 28_de_ den maa du da se. Bagefter gaar Billederne til Aarhus hvor vi aabner den 5 Feb. sammen med Danneskjold, Isakson, Høst, Stefansson og Gauguin.
Bønnelycke skal skrive en Kronik om Klingen i Pol. Desuden venter vi at faa hele Søndagssiden den 2 Jan. til vor Udstillingsanmeldelse. Over alt dette skulde vi gotte os sammen hvis du kom til Jul. Ang. et Værelse til Stadighed: Jeg vil gerne vente med at udleje noget til det er afgjort om du faar Brug for det. Jeg vil selvfølgelig helst have dig.
Otto har jeg Brev fra idag. Han fortæller at nogle Penge - vist nok hans mødrene Arv - vil tilfalde ham senest Mandag og at han saa vil sende mig mine Penge. Det er jo glædeligt Nyt. - Se nu at arrangere dig saa at du kan komme herover saa skal vi se at faa det fornøjeligt.
Venlig Hilsen til dig og Bodil
fra din hengivne Axel Salto

Fakta

PDF
Brev

Dansk

”Utopier” henviser til August Strindberg: Utopier i Virkeligheden, Kbh. og Kristiania 1920, oversat af Poul Uttenreitter, ”Samvetskval” er en Strindberg-novelle fra 1884.
Sybergs portræt af Anna Syberg indgik i Klingens grafiske Forenings første mappe. Der kom ikke noget med fra Naur eller Jørgensen, det var Salto selv, der stod for det andet værk.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.