Menu

Klingen

1918-11-06

Afsender

Otto Gelsted

Modtager

Sophus Claussen

Dokumentindhold

Otto Gelsted takker for Sophus Claussens spøgefulde Hexameterdigt, der vil være en fin modvægt til Alf Larsen-digtene, og han forklarer udtrykket "Ledklokke", som han har benyttet i en anmeldelse.

Transskription

6. Nov. 18

Kære Hr. Sophus Claussen.
Tak for Hexameterdigtet, Digtet er os særlig kærkomment netop nu, fordi det ved sin spøgefulde Tone vil staa smukt til de mange tungere Alf Larsen-Digte, vi har bragt i de sidste Hefter.
Ledklokke skal betyde en Klokke ved et Jernbaneled. De kan slaa paa en egen sørgmodig - ja, og frydefuld Maade, som om de sad inde med en højere Visdom. Men det er muligt, at Billedet har en for privat Karakter, især da jeg ellers har søgt at holde mig til Deres Billedverden og identificere mig med den.

Venlig Hilsen,
Deres hengivne
Otto Gelsted,
Kerteminde.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Otto Gelsted havde benyttet ordet "Ledklokke" i sin karakteristik af tonen i digtet "Ilses Foraarsdragt" i sin anmeldelse "Sophus Claussen: Samlede Værker!, trykt i Fyns Venstreblad 2.11.1918. Sophus Claussens brev til Gelsted af 5.11.1918, hvor han spørger til betydningen af ordet "Ledklokke" (og samtidig fortæller, at han har fundet sit Hexameterdigt), befinder sig i Otto Gelsteds efterladte papirer, Det Kgl. Bibliotek Tilg. 513.

Kerteminde

Klingens brevpapir

Frederiksberg
Alf Larsen

Det Kongelige Bibliotek, breve til Sophus Claussen, NKS 4978, kvart