Menu

Klingen

1917-10-xx

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Salto glæder sig over Uttenreitters positive syn på Klingens første hæfte og kommenterer modtagelsen i øvrigt. Anker Kirkeby er han ikke tilfreds med, men de er blev forsonet, og et interview med Salto er i vente. Han fortæller om abonnementstallet, der nu omtrent er oppe på 100, og planerne for hefte nr. to, der kommer på et tidspunkt med liv og bevægelse og skal være levende og dristigt.

Transskription

Edv. Glæselsvej 1

Kære Poul
Det glæder mig at du i hvert Fald i Hovedsagen synes at "Klingen"s 1ste Nr. er godt! men det var de Døde, nu vender vi os mod de Levende. Jeg skrev et lille bidsk Brev til Kirkeby i Anledning af hans Artikel, men nu er vi forsonede og en af Dagene skriver han et Interview af mig i Politiken om Klingen.
Bladet vinder ellers Bifald (vi har i Øjeblikket omtrent 100 Abonnenter, men de kommer stadig) nu gælder det om at lave et godt andet Nr. - et endnu bedre Nr. Ligesom 1ste Hefte havde sin lidt elegisk stemte Karakter, som jeg forresten synes er smuk og nydeligt ført igennem, saaledes skal 2det Nr. være stofrigt, levende, et rigtig Kaardestød: et kanariegult Omslag en polemisk Artikel og nogle dristige Aforismer af Giersing Billederne af Weie o.s.v. Lad mig endelig faa en Anmeldelse af "Flamman" og hvis du ellers har noget der nu kan bruges. Nu kommer Interview'et, Ars Amandi x), Efteraarsudstillingen, nu er der Liv og Bevægelse; Heftet til November maa blive en Begivenhed, uden at forfalde til Markedsgøgl.
x) senest om 14 Dage - Gelsteds Anmeldelse kan vel ikke naa at komme i Nov. Heftet

Mon Buchholtz snart viser sig i Landskabet - han er jo Dagens Mand, da han skal have Drachmanns Legat paa 1500 Kr. Skal jeg forresten skrive noget til Sophus Claussen naar Heftet kommer?
Jeg har sendt Bladet til: Leo, Giersing, Thøger L., Gelsted, Sophus Claussen og Flamman saa dem skal du ikke tænke paa.
Jeg skal nok fremdeles holde dig à jour med Begivenhederne. Tilbudet fra Fyens Venstreblad er vel affødt af "Klingen"?
Bare du nu kan faa Brorsonbogen smukt frem.

Mange Hilsner
Din hengivne Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Brevet er fra første del af oktober 1917. Det er senere end Anker Kirkebys artikel: ”Klingen”, Politiken 6.10.1917, som der refereres til, men det er formentlig før brevet fra Salto til Uttenreitter dateret 14.10.1917, hvor indholdet af andet hefte er mere på plads.

Den nævnte artikel af Anker Kirkeby er: Anker: ”Klingen”, Politiken 6.10.1917, der havde indvendinger mod tidsskriftets manglende program og stærke fokus på de døde. Interviewet med Salto kom først den følgende måned: Anker: ”Den ny Kunst”, Politiken 17.11.1917.
”Ars Amandi” henviser til: Publius Ovidius Naso: Elskovskunsten, som udkom i november 1917, mens ”Brorsonbogen” er: Hans Adolph Brorson: Psalmer, i udvalg ved Otto Gelsted og Poul Uttenreitter, der først udkom i slutningen af 1918.
Poul Uttenreitter var i en årrække leverandør af stof til Fyns Venstreblad.

Frederiksberg
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.