Menu

Klingen

1917-09-09

Afsender

Axel Salto

Modtager

Anker Kirkeby

Dokumentindhold

Afventer resumé

Transskription

Edv. Glæselsvej 1
9/9 1917

Hr. Anker Kirkeby
Her er nogle spredte Bemærkninger De maaske med Cirkulæret som Suplement kan sætte sammen i Interviewform:
I og for sig finder jeg, at det er en modbydelig Bestilling at være Redaktør! Jeg har paataget mig dette Arbejde, som jeg egentlig ikke har Tid til, fordi der nu har været talt saa meget frem og tilbage om et Kunstblad og nu synes jeg der maa ske noget komme noget ud af det. Bladet er sat igang i løbet af ganske kort Tid. Jeg tror at det er noget af en Præstation. Hvis nogen vil tage Arbeidet, Æren og Underskuddet paa sig viger jeg gerne Pladsen.- Det vil sige jeg gør Fanden gør jeg.
Iste Hefte synes De er stemt i Mol og svarer ikke til Bladets fyrige Navn. Heftet har efter min Mening en fin elegisk Stemning over sig, som passer godt til Efteraaret. Vi hilser først de Døde, saa vender vi os mod de levende. Desværre skal der nu gaa flere Uger inden vi trækker blank, men saa skal det ogsaa være Alvor.
Mon det danske Publikum egentlig ved at vi har en Række udmærkede Kunstnere i virkelig stor Stil. Folk ved at der er unge norske og svenske Kunstnere som har Talent; de ved knapt at der ogsaa er danske. Klingen vil nævne nogle af disse Malere.
Jens Adolph Jerichau vi har bragt nogle Reproduktioner efter og en Radering af (denne Radering er forresten ypperlig - den skulde danske grafiske Kunstnere lære noget af) er med sin Emnerigdom og Kompositionevne enestaaende i dansk Kunst. Hans Lidenskabelighed brændte ham op. Der e Grund til at nævne Edv. Weie der tumler med gigantisk anlagte Kompositioner. Weie har aldrig haft en Jaket og høj Hat at promenere paa sin celebre Person til Fernisering. Jeg tvivler paa at han nogensinde har været paa nogen. Disse Kunstnere og mange andre vil vi tale om.
I denne Tid hvor den ene isme afløser den anden burde et Kunstblad have en Mission ved at vejlede Publikum i den Labyrinth
verte

x Den naturalisme som Akademiet docerer og understøtter ved sine Guldmedaljeuddelinger

70 og 80nes ukunstneriske og tilfældige Naturdyrkelse er ved at blive fejet ud af vor Kunst x. De gode Traditioner fra Abildgaards og Constantin Hansens Tid er det værd at gøre de unge Kunstnere opmærksom paa og disse Traditioner kan fornyes paa et fuldt moderne Grundlag. Den moderne Kunst Verden over dyrker "Billedet": Monumentalitet Tegningens Strenghed og logisk Opbygning. Billederne skal være renlige er det fortærskede Slagord. I denne Forbindelse Her ser Klingen en Opgave i at paapege de virkelige Værdier i Kunsten der kan bygges paa.
Klingen vil bruge grafisk Kunst. Hvert Hefte vil indeholde en Originalradering. Et Litografi eller Træsnit. Et saadant Blad koster paa en Udstilling 25 Kr. Nu faar Klingens Abonnenter i en Aargang 12 originale grafiske Arbejder for 12 Kr. ; derved faar Bladet en Værdi ud over den aktuelle. Dette haaber jeg at Publikum vil forstaa.
Desuden kommer der Digte af vore bedste Lyrikere, Sophus Clausen Joh. Buchholtz Gelsted og Thøger Larsen har lovet Bidrag i de første Hefter.

Kan noget af dette bruges? Det er vel, hvad jeg har at sige uden at blive for saglig.

Med venlig Hilsen

Deres Axel Salto

Fakta

Brev

Dansk

Jens Adolf Jerichau, Edvard Weie

Det kongelige Bibliotek NKS 2742, fol.

1917 09 09 salto til kirkeby s. 1
1917 09 09 salto til kirkeby s. 2