Menu

Søgeresultater: 29

Hent som regneark

1917-09-10

Poul Uttenreitter

Sophus Claussen

Poul Uttenreitter fortæller Sophus Claussen om planen for et tidsskrift for moderne billedkunst, som også skal indehold…

1917-09-21

Poul Uttenreitter

Sophus Claussen

Poul Uttenreitter takker Sophus Claussen for digtet, Den Lykkelige Maler, der vil komme i Klingens novemberhefte og så …

1917-11-28

Axel Salto

Ernst Goldschmidt

Axel Salto forhører sig, om Ernst Goldschmidt vil påtage sig at skrive en artikel om Oluf Hartmann, da Klingen vil brin…

1917-12-20

Axel Salto

Ernst Goldschmidt

Axel Salto meddeler Ernst Goldschmidt, at Klingen blot vil bringe Oluf Hartmanns radering ledsaget af nogle ord af Leo …

1917-12-31

Axel Salto

Ernst Goldschmidt

Axel Salto spørger, om Ernst Goldschmidt vil skrive en artikel om Albert Naur til Klingens februarhæfte. Den skal ledsa…

julen 1917

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Salto sender originalerne til Klingens vignetter som julegave til Uttenreitter.

1918-02-24

Mogens Lorentzen

Sigurd Swane

Mogens Lorentzen skriver - efter aftale med Salto - til Sigurd Swane for at høre, om denne er villig til at afgive sin …

1918-09-10

Poul Uttenreitter

Sophus Claussen

Poul Uttenreitter takker for Sophus Claussens artikel Overvejelse, som vil passe godt sammen med nogle H.C. Andersen-te…

1918-10-16

Poul Uttenreitter

Sophus Claussen

Poul Uttenreitter udtrykker taknemmelighed over Sophus Claussens løfte om et digt skrevet til Albert Gottschalk, som ha…

1918 oktober

Mogens Lorentzen

Poul Uttenreitter

Mogens Lorentzen returnerer dokumenter, han har lånt af Uttenreitter for længe siden, og spørger, om han kan hjælpe i f…

1918-11-08

Poul Uttenreitter

Sophus Claussen

Poul Uttenreitter takker for Sophus Claussens underfundige digt, som han har forsynet med en forklarende bemærkning eft…

1918, mellem 28/10 og 2/11

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto lover at sørge for blomster til Walt Rosenbergs grav. Han finder det morsomt, at Uttenreitter har fået noget…

1919-01-11

Axel Salto

Albert Naur

Aksel Salto har mødt Viggo Cavling, der fortalte om Politikens planlagte aften for unge kunstnere, hvor der bliver oplæ…

1919-11-05

Axel Salto

Sigurd Swane

Axel Salto spørger Sigurd Swane, om han vil udføre motivet Jacobs drøm som farvelitografi til Klingens kommende nummer.…

1919-11-10

Axel Salto

Sigurd Swane

Axel Salto giver Sigurd Swane dessiner om at møde hos Cato samtidig med de andre kunstnere, der skal udføre farvelitogr…

1920-01-27

Axel Salto

Albert Naur

Aksel Salto opfordrer Albert Naur til at udføre mindst to af litografierne til Klingens kommende nummer, da han så læng…

1921-12-01

Johannes Larsen

Poul Uttenreitter

Johannes Larsen takker for pengene fra Klingen og fortæller, at hans kone er i København for at besøge sønnerne.

1923-01-27

Johannes Buchholtz

Poul Uttenreitter

Johannes Buchholtz takker Uttenreitter for nytårshilsen og mappe, og han takker Klingen for at have åbnet hans øjne for…

1923-03-11

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto kan berette om en natur i Sydfrankrig, der antager besynderlige former (anskueliggjort på det bearbejdede po…

1923-10-17

Axel Salto

Poul Uttenreitter

Axel Salto udbeder sig oplysninger om indholdet af den grafiske mappe, som han vil nævne i forbindelse med en ny mappe …