Menu

Klingen

1919-11-10

Afsender

Axel Salto

Modtager

Sigurd Swane

Dokumentindhold

Axel Salto giver Sigurd Swane dessiner om at møde hos Cato samtidig med de andre kunstnere, der skal udføre farvelitografier til Klingens kommende nummer.

Transskription

10-11-1919

Kære Swane
Kan De ikke møde paa Onsdag kl. 11 Form. hos Cato saa ligger Stenene parat til Litografi. Angaaende Fremgangsmaaden saa ved baade Svend Johansen og Lundstrøm Besked. Desuden giver Litograf Birch alle Oplysninger.
Det er langt det nemmeste om alle Kunstnerne møder samtidigt i Begyndelsen hvor en Mands Fravær hindrer de andre i at komme videre, senere er det ikke saa vigtigt. De kan selv vælge de fem Farver.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne Axel Salto

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Der kom ikke noget farvelitografi af Swane i Klingens decemberhæfte 1919.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

København

Det kongelige Bibliotek, Sigurd Swanes papirer, Acc. 1978/123