Menu

Klingen

1920-01-27

Afsender

Axel Salto

Modtager

Albert Naur

Dokumentindhold

Aksel Salto opfordrer Albert Naur til at udføre mindst to af litografierne til Klingens kommende nummer, da han så længe har manglet i bladet på grund af bortrejse. Stenen er gjort klar hos Cato.

Transskription

27/1 1920

Kære Naur
Nu har jeg givet Birch oppe hos Cato Besked om at have en Sten parat med Inddeling hvis De har Lyst til at tegne noget til Bladet.
Vi skal have 4 Litografier, der skal tegnes paa samme Sten. Hvis De har Mod paa at lave nogle af disse Billeder vilde det være udmærket. Jeg synes at De, da De i saa lang Tid paa Grund af Bortrejse ikke har optraadt i Bladets Spalter, skal lave mindst 2 af dem, hvis De ellers har Lyst. Vi skal ogsaa have Omslaget lavet (1 Lit. foran og bagpaa) hvis det snarere er noget for Dem. Jeg beder Høst og Rude lave de andre; men altsaa Stenen er parat deroppe
Bladet skal helst ud inden Januars Udgang.

Litografierne er med en Farve. Omslaget een Farve paa kulørt Papir (ev. Glanspapir)

Med venlig Hilsen

Deres Axel Salto

p.s. Har De ikke Lejlighed til at lave Billederne Mandag Form. Jeg er paa det Tidspunkt deroppe

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Albert Naur bidrog med to litografier til Klingens hæfte, 3. årgang nr. 3-4.

Frederiksberg

Klingens brevpapir

København

Det Kongelige Bibliotek. Albert Naur. Efterladte papirer, Acc. 2001/90 kps. 4.