Menu

Klingen

1926-06-01

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto spørger til Poul Uttenreitters velbefindende og prøver at overtale ham til et ophold i Cagnes sur Mer i 14 dage til en måneds tid fra midten af juni, hvor han også vil kunne træffe Lundstrøms. Der følger gode råd om billig rejse.

Transskription

1/6 1926

Square Alex Nicolas
Cagnes s Mer
Alpes Maritimes

Kære Poul
Vi saa ikke hinanden til Sidst inden jeg rejste, hvordan gaar det egentlig med dig du havde saa meget Vrøvl med den Armhule og var noget medtaget af det syntes jeg, er du fri for det nu, eller maa du stadig slaas med det Lort?
Du vilde egentlig have godt af at være hernede!
Har du ikke Lyst til at komme herned til Cagnes og være vor Gæst 14 Dage eller en Maaned?
Du skal faa dit eget Værelse og iøvrigt venlig Omgang. Jeg venter min Søster Else her den 25 Mai men fra midt i Juni vilde vi kunne have dig naar det maatte passe dig. Desværre har vi kun Plads til een ellers var Agnes ogsaa hjertelig velkommen! Du især vilde sikkert have godt af det her i Øjeblikket. Friske Bade i Middelhavet, dejlige Bjergture man kan gaa til de smaa Byer rundt omkring, æde mange Grøntsager og Vinen, kan det ikke friste dig? maaske kunde vi endog gaa en Fodtur sammen paa nogle Dage langs Kysten eller op i Landet. Tænk over dette.
Jeg træffer ikke andre Dispositioner m. H. t.

II
den Plads vi raader over før jeg har hørt fra dig. Du skal altsaa kun have til Billetten frem og tilbage II Klasse ca. 400 Kr. III Kl. vel c. 250 Kr. Paa Skib Esbjerg-Antwerpen kan du rejse paa Dækplads; der er en meget god Kahyt med køje; det har jeg selv gjort to Gange.
De ovennævnte Priser er altsaa Tur og Retur og er altsaa det Minimum du helst maa se at skaffe.
Vi har en dejlig solbeskinnet Terrasse med Vinløvstag hvor du kan sidde om du vil hele Dagen, du maa jo kunne arbejde hernede. Lundemand og Yrsa er jo ogsaa hernede til Afveksling.
Vejret er ellers i Øjeblikket ikke straalende koldt og regnfuldt men det bedrer sig vel. Jeg er begyndt med Arbejdet men føler mig endnu ikke helt stærk. Børnene trives godt, Suzanne er dog i Helsinge hvor hun har taget 41/5 Pund [pundtegn] paa. Har du truffet Aage, han bor nu fast i København, i min Fars Lejlighed Jacobys Allé 12 Tlf. Vester 2090y tror jeg, du skulde hilse paa ham en Dag.

De hjerteligste Hilsner til Agnes og dig selv fra din hengivne
Axel Salto
Ogsaa Hilsen til lille Ursula, arter hun sig vel?

[vertikalt]:
Jeg har hørt at der skal være meget dyrt i Italien hvis Valuta ogsaa staar højere end den Franske
Fuld Pension i Florents 75 à 100 Lire om Dagen pr. persona

Fakta

PDF
Brev

Dansk

"Lundemand" er Vilhelm Lundstrøm.

Cagnes sur Mer
København
Agnes Feilberg
Ursula Feilberg Uttenreitter
Vilhelm Lundstrøm
Yrsa Lundstrøm
Aage Salto

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4