Menu

Klingen

1919-06-12

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto glæder sig på egne og Otto Gelsteds vegne over endelig at høre fra Poul Uttenreitter. Han beder om, at artiklen om dysmorfismen bliver så lang som mulig, da de mangler materiale til næste nummer af Klingen. Salto meddeler, at det planlagte særnummer om kvinder ("Damenummeret") er droppet igen.

Transskription

12/6 1919

Kære Poul
Det var dejligt endelig at høre et Par Ord fra dig. Vi vidste ikke hvad vi skulde tro. Otto's Whitmanbog er endnu ikke kommen. Expressionismebogen er først i dag tilsendt os. Kan din Art. ikke fylde 1 1/2 Side? Vi har et Fotografi efter Derain liggende som kunde se pænt ud ovenover. Du kunde jo ev. ogsaa lave en ny Vignet og sende med. Vi trænger vist snart til en Fornyelse dér.
Lad endelig din Art. blive saa lang som muligt; der er saamange Malere paa Landet nu at det kniber med at skaffe Træsnit og Litografi. Vi maa have den paa inde i Bladet da Omslaget maa gaa til vore Meddelelser.
Det glæder mig du synes om det sidste Nr. Det maa egentlig være morsomt at faa hele Bladet som en Nyhed ind af Døren. - Vedlagte opsigelse af Bladet har jeg modtaget! Kan man overhovedet opsige Bladet midt i Aargangen? Vi har jo sagt at vi betragter Abonnementet som bindende.

Venlig Hilsen
Din hengivne Axel Salto

[Øverst venstre hjørne skrevet på hovedet:]
Vi lader nu Tanken om et Damenr. falde; maaske var det ogsaa vanskeligt gennemførligt nu da alle Malerne er rejst paa Landet, men saa maa du sende Notitsen om Fr. Poulsens Bog saa vi kan faa den paa førstkommende Nr. (om tre Maaneder er Anmeldelsen ogsaa næsten for sent paa det).

[Vertikalt i venstre margin, tilføjelse af Otto Gelsted]:
Det var udtrykkeligt forlangt at Aukrust's Digte skulde paa samlet i den Orden. (Og vi mente, at det maaske var noget risikabelt at fylde for mange Sider med Oldnordisk. "Expressionisme" er afsendt fra Forlaget til dig samtidig med at Bogen gik til de andre Blade. Du har vel faaet den nu?)
Venlig Hilsen! OG.

Omtalte steder i Klingen

Fakta

Brev

Dansk

Bemærkningen om Gelsteds Whitman-bog hentyder til de digte af Walt Whitman, der udkom på Nyt Nordisk Forlag i 1919, i Otto Gelsteds og Johs. V. Jensens udvalg.

Frederiksberg
Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4