Menu

Klingen

1919-11-04

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto takker Poul Uttenreitter for brevet, der var opmuntrende. Salto tager imod Uttenreitters tilbud om grafiske bidrag til bladet, herunder raderinger af Johannes Larsen og træsnit af Peter Hansen. Der arbejdes stadig på at få bedre tilbud på trykningen af Klingen, alternativt må udstyret reduceres.

Transskription

I

[på hovedet påskrift med blyant af Uttenreitter]:
50.000

4 - 11 - 1919

Kære Poul
Vi har lige modtaget dit indholdsrige Brev der kom i det psykologisk rigtige Øjeblik. Lundstrøm, som i lang Tid har gaaet herude og raderet, havde lavet en Radering til 'Klingen' som han i sidste Øjeblik kasserede og ikke vil have i. Dine Tilbud kommer saaledes tilpas; vi har jo saa grafisk Stof liggende til nogle Numre. Lad os endelig faa de to Raderinger af Johannes Larsen og Træsnittene af Peter Hansen. Dennes "Pigehovede" fra Faaborgkatalogen kender jeg, det er et smukt Træsnit. Naar P.H. i alt kun har lavet de tre Arbejder kan vi jo godt offentliggøre hele hans grafiske Værk især hvis det vilde glæde ham.
Din anden Vignet (Frugten) er efter min Mening den bedste af de to. Ornamentet er noget tørt. Frugten er nok din bedste Vignet. Den er helt udmærket og vil klæde Bladet fortrinlig.
Det kvikkede os svært op, dine gode Nyheder, vi er vant til de ondskabsfulde Bemærkninger i Bladene. Meget passende faar vi saa dit Brev idag paa Ottos Fødselsdag som den rigtige Stimulans.

Venlig Hilsen
Din hengivne Axel Salto

II

[påskrift med blyant]:
4/11 19

I dag har jeg faaet en Del Sager fra Haanden ang. Klingen. Cato's Tilbud til Kl.'s 3die _Aarg. var for højt. Vi maa nok reducere Bladets Udstyr noget hvis vi overhovedet vil føre det igennem, indskrænke os til 1 grafisk Bidrag i hvert Nr. ellers Fotografier. Vi tager nu Tilbud fra forskellige Trykkerier for at kontrollere Cato og fremkalde et rimeligere Forslag. Jeg har i Dag hentet den indbundne 2nde_ Aarg. hos P.&P. Det er en pragtfuld Bog. Du skal faa den snarest (jeg har ikke sendt dig det Mongolerhoved da jeg hele Tiden har tænkt Otto skulde tage det med til dig. Hvis han ikke snart kommer afsted maa jeg se at sende det; jeg er noget bange for dets Skæbne i Postvæsnets Hænder. Vil du foretrække at tage det med selv næste Gang du kommer herover?) Bønnelycke skriver en af Dagene en Kronik i Politiken om Kl. Sybergs Træsnit sendes over nu til ham fra Cato. vil du Jeg sender ham ogsaa et Brev og takker i Klingens Navn. Vi maa endelig have de Raderinger af Joh. Larsen. Sender du os dem?
Forresten har vi tænkt at tage Peter Hansen først i. I Dag to Bestillinger paa Alf Larsenbogen af Gyldendal Sortiment som nu vil hjælpe os med at sælge Bogen. Paa Mandag afholder vi et Redaktionsmøde her hos mig for at tale om 1 Nr. i 3_die_ Aarg. Vi har allerede en Del Stof til det. Kan du ikke svippe herover? Du kan saa se Efteraarsuds. samtidig. -
Her ringer jeg op til dig. -
Efteraarsuds. har jeg endnu ikke set. Den er vistnok ikke god. De fleste Kunstnere (jeg selv indbefattet) sender
(vend)

deres Ting til Stockholmerudstillingen i Stedet for.
Alt staar ellers vel til her, Kone og Børn. Du kan foruden de andre Ting ogsaa faa det nye Klingen brevpapir hvis du kommer. Ellers gaar det med Posten.
Nu haaber vi jo at se dig.

Venlig Hilsen til jer begge
Din hengivne Axel Salto

[tilføjet med blyant af Uttenreitter]:
Oplg 750
Abonn 350

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

P.& P. er et bogbinderne Petersen & Petersen, der stod for indbindingen af II. årgang. Bogbindet var tegnet af Salto.

Frederiksberg
Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4