Menu

Klingen

1918-10-29

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto overbringer den sørgelige meddelelse om Walt Rosenbergs pludselige død dagen forinden. Det kniber i forvejen med Saltos kræfter, da han har været syg af epidemien. Sluttelig foreslår han at indlede Brorsonbogens hovedafsnit med helsidesbilleder.

Transskription

Tirsdag 29de Okt.
1918

Kære Poul
Jeg har i Dag haft en stor Sorg. Walt er død af et Hjerteslag. Han var hos mig igaar Aftes glad og fornøjet og gaar saa lige hjem for at dø. Vi er saa forknytte herhjemme. -
Hvordan lever I under denne forbandede Epidemi. Jeg har længe ikke kunnet tage rigtig Haand i med da jeg jo har ligget en halv Snes Dage; nu er jeg oppe men har ikke saa mange Kræfter. Der kommer stadig Bestillinger paa Brorson. Faar du ogsaa.
Er det saa heldigt i Bogen de mange smaa Citater baade som Indledning til Grupperne og som Indledning til enkelte Salmer. Jeg er ikke sikker paa at det bedste ikke var helt at stryge de Citater og sætte 5 Billeder (Helsides) ind i Stedet for Nr. og Citat før hver af de 5 Grupper Salmer. Saa kunde man maaske bibeholde Citaterne umiddelbart foran de enkelte Salmer. Der er jo nogle I indleder med nogle Petitlinier. Det bliver ellers vanskeligt at føje Helsidesbillederne ind paa en naturlig Maade.
Tal med Gelsted om det!
Venlig Hilsen
Din hengivne Axel Salto

Fakta

PDF
Brev

Det blev som Salto foreslog: Hans Adolph Brorson: Psalmer, 1918, i udvalg ved Otto Gelsted og Poul Uttenreitter, kom til at indeholde fem helsider med originallitografier af Salto foruden de 34 vignetter.
Med epidemien menes Den spanske syge, en pandemi der hærgede i efteråret 1918.

Frederiksberg
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.