Menu

Klingen

1917-12-xx

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto takker for Uttenreitters anmeldelse af bogen om Larsen Stevns i *Klingens *decembernummer 1917, skitserer de første planer for januarhæftet 1918 og peger på behovet for at få nye navne blandt medarbejderne. Endelig nævner han konkurrence fra nye tidsskrifter, der skal være på vej.

Transskription

Kære Poul
Tak for Larsen Stevns Bogen; det er jo egentlig for godt til den Slyngel Carl V. Pudsepetersen at blive saa pænt anmeldt i Klingen Vi er alt for skikkelige.
Jeg haaber at du har Tankerne stærkt henvendt paa Januar Numret. Foreløbig har jeg (Løfte om) :
Artikel om Hartmann af Ernst Goldschmidt (hvis han ikke skriver noget vil Leo skrive)
Radering af Hartmann
Antilopetræsnit af mig selv (liggende Antilope)
Artikel om Stenreliefferne af Kaare Klint (3 Billeder) samt en lille Art. til Omslaget af Giersing. -
Jeg har tænkt at fotografere nogle Billeder af Hartmann (2) saa bliver det alt i alt c. 10 Sider.
Du maa saa se at stille mindst 3 Sider Poesi paa Benene (Alf Larsen)
Der kommer nyt Litografi til Omslagets Forside af Svend Johansen.

Hvis Alf Larsen ikke sender noget har vi jo Løfte om Bidrag af Buchholtz (2 Digte) og _Christen Hansen _(Aforism...
Den sidste skal jeg nok tage mig af. Vi maa see at faa en Del nye Navne frem paa Skuepladsen næste Gang synes jeg. Det gør et mere velhavende Indtryk.
Har du set vort Avertissement i Pol.
Gør under alle Omstændigheder hvad du kan for at skaffe Stof; vi kan aldrig faa for meget. Vi har jo ogsaa det store 3 dobbelte Nr. til Sommer at spare sammen til. Desuden kommer der jo nu et nyt Arkitektblad (med Baumann, Jensen Klint o.a. som jo nok bliver godt og maaske Tetzen Lunds Blad med Goldschmidt, saa der bliver jo en Del Konkurrence. Januar Numret maa blive det fineste vi endnu har præsteret.
Med venlig Hilsen
din hengivne
Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Det udaterede brev er antagelig fra tidligt i december 1917, da planerne for januarnummeret er ret foreløbige, under alle omstændigheder før det udaterede # 3 og brevet fra Salto til Uttenreitter 19.12.1917, hvori det står klart, at Goldschmidt nok ikke kan nå at skrive om Hartmann.

Carl V. Pudsepetersen = Carl V. Petersen.
Den lovede artikel af Ernst Goldschmidt kom ikke og endte med at blive overdraget Leo Swane. Kaare Klints artikel om stenreliefferne kom aldrig, og Svend Johansens omslag udeblev på grund af sygdom.
Tetzen-Lunds bladplaner ikke blev til noget.

Frederiksberg
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.