Menu

Klingen

1917-12-xx

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto takker for brev med digt af Thøger Larsen og opdaterer Uttenreitter om januarhæftet 1918, hvor Albert Naur, som skal have udstilling, vil figurere i stedet for Sigurd Swane. Endvidere udtrykker Salto sin glæde over tilgangen af nye navne blandt bladets medarbejdere.

Transskription

Kære Poul
Tak for Brevet. Det er meget smukt Digtet af Thøger Larsen; det vilde være helt godt om vi kunde stryge helt Parentesen (skrevet til Digterens Fødselsdag o.s.v. 1915) det forringer lidt det morsomme ved at kunne offenliggøre det nu, kan vi mon ikke det? Jeg skal se at skaffe de græske Bogstaver. Cato har dem ikke; men de[t] ser morsomt ud.
Ellers har jeg hele Januar Heftet samlet nu
Goldschmidts Art. om Hartmann (subsidiært Leo's)
Gengivelse efter Hartmann
Radering af Hartmann
Javanesiske Relieffer med 3 Billeder af Kaare Klint
Digt af Thøger Larsen
Om at male Art af Albert Naur 4 Sider (Omarbejdelse af et Foredrag i mod. Kunst)
Træsnit af Salto. -
Dette er hvad jeg kan raade over; jeg kunde godt

bruge et Digt el. Aforismer paa 1 Side endnu men det bliver vel ellers det omtrentlige Indhold.
Da Naur skal have sin Uds. i Dansk Kunsthandel i Februar er det vel naturligt at tage ham i denne Maaned og udskyde Swane til Marts.
Christen Hansen sender ikke noget alligevel han syntes ikke selv om sit Bidrag.
Giersing skal hvile nu i nogen Tid; ham har vi jo ogsaa kørt stærkt paa. I det hele taget er det udmærket med den Række nye Navne vi nu fører frem. Det hele virker ikke længere saa lokalt.
Randen omkring Indholdsfortegnelsen har jeg selv tænkt paa at stryge eller erstatte med en anden.
Maaske mangler det gale Element i vor Januar Program, det overraskende, men det kan komme endnu.
Ellers alt vel!
Mange Hilsner
Din hengivne Axel Salto

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Det udaterede brev kan dateres til december 1917, før brevet fra Salto til Uttenreitter 19.12.1917, hvori det står klart, at Goldschmidt ikke kan nå at skrive om Hartmann.

Kaare Klints tekst udeblev stadig, men en enkelt afbildning fra Borobudur blev bragt i forlængelse af Naurs artikel.

Frederiksberg
Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.