Menu

Klingen

1918-02-28

Afsender

Alf Larsen

Dokumentindhold

Alf Larsen takker for sidste nummer af Klingen og for et fotografi. Endvidere kommenterer han Johannes Buchholtz’ og Otto Gelsteds digte, som han finder gode, farvelitografiet ligeså, samt giver tilsagn om fortsat medarbejderskab.

Transskription

Kjære herr Poul Uttenreiter,

Tak for det sidste nummer av Klingen og særlig tak for fotografiet; jeg hadde netop gaat og tænkt paa dette billede da jeg fik Deres brev. Det var en meget kjærkommen gave. Hvad hadde De imod Buchholtz digt ? Jeg syntes det var egenartet og godt og at det klædte Klingen udmærket. Det stod ikke paa høide med det om Birthe, det var for raat i formen, men ellers synes jeg det var udmærket. Aldeles udmærket, misundelsværdig smukt og vellykket syntes jeg denne gang Gelsteds digt var; de foregaaende har virket lidt dilettantiske paa mig, ikke

dette! Og aldeles udmærket fandt jeg ogsaa Giersings [overstreget med blyant og tilføjet:] Naurs farvelitografi. Det er jo selve øiet han har malet og en himmel i øiet!
Idetheletaget, jeg er saa langtfra kjed av Klingen, jeg synes jeg er i udmærket selskab og vil meget gjerne sende Dem et nyt bidrag. Det var let nok for mig at faa sat sammen nogen prosa som kunde bruges, men nu har jeg faat et par bestillinger fra min forlægger som foreløbig, d.v.s. for en maaneds tid lægger beslag paa min ledige tid. I april derimod kunde jeg kanske faa gjort noget ved det. Jeg skal se!
De venligste hilsener
Deres Alf Larsen

Ula, Tjølling
28/2, 18

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

Albert Naurs Drømmebilleder var det første originale farvelitografi i Klingen. Alf Larsen forveksler Naur med Giersing.

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.