Menu

Klingen

1918-03-19

Afsender

Axel Salto

Dokumentindhold

Axel Salto opfordrer Uttenreitter til at tænke på Klingens aprilhæfte og sende oversættelse i god tid. Han opsummerer det foreliggende stof og spørger til bidrag fra Uttenreitter og Alf Larsen.

Transskription

19-3-1918

Kære Poul
Nu skal vi vel snart tænke paa det næste Hefte. Hvordan gaar det med Oversættelsen. Jeg ved ikke naar du har tænkt at komme til Byen, men hvis det ikke er før til Paaske maa du sende Bidraget i Forvejen da det tager nogen Tid at sætte; jeg har tænkt det skulde fylde 5 Sider, ikke mere.
Jeg vil gerne vide om jeg kan gøre Regning paa andre Bidrag fra dig til Aprilheftet noget fra Alf Larsen f.Eks. Jeg har af Digte, 'Vineta' og "Pyramiden" af Gelsted; desuden 'En Drøm' af H.B. med Tegning af Svend Johansen. Endvidere er der en lille Art. om Swane af Naur. Vi har endnu et Digt tilgode hos Buchholtz.
Jeg hører nok snart fra dig?

Din hengivne Axel Salto

Vedlagt et Digt af en Tyveaarig jeg vil bede dig tage Stilling til

Omtalte steder i Klingen

Fakta

PDF
Brev

I aprilhæftet 1918 fremkom Wassily Kandinskys ”Kunstneren”, der må formodes at være oversat af Uttenreitter, endvidere Albert Naurs artikel ”Swane”.
Der kom til gengæld ikke noget af Alf Larsen, H.B. (muligvis Holger Boldemann), Svend Johansen eller Otto Gelsted .

Frederiksberg

Klingens brevpapir

Kerteminde

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.