Menu

Klingen

1920-04-xx

Afsender

Otto Gelsted

Dokumentindhold

Otto Gelsted ser frem til at kunne mødes med Uttenreitter og drøfte H.C. Andersen-bogen. Han har imidlertid ingen fast bopæl p.t. Han opsummerer det kommende nummer af Klingen, der er klar til at gå i trykken, og hvor Henri Matisse fylder godt.

Transskription

KØBENHAVN K., den April 1920

Kære Uttenreitter.
Det er udmærket du kommer herover, saa vi kan faa den H C Andersenbog i endelig Orden - pr. Brev bliver jo alting saa vidtløftigt. Jeg glæder mig ogsaa til at se dig igen! Nu er det mig ikke i Øjeblikket muligt at opgive min Adresse - for jeg bor i disse Dage paa Tre Hjorter, men søger et Værelse og flytter derfor maaske i Løbet af et Par Dage. Men send mig et Kort her til Forlaget, naar du kommer til Kbh. Og: du kan altid ringe til Forlaget eller endnu bedre til: Ordrup 1229, saa kan du altid faa min Adresse.
"Klingen" skulde være gaaet i Trykken i Dag, men nu kom altsaa den Typografstrejke. Der kommer et Par Gengivelser efter Matisse, nogle Litografier, Noter paa Omslaget, en Artikel om Philipsen af E. Gold-

schmidt, et Digt af Bönnelycke, samt som Hovedbidrag en Oversættelse af Henri Matisse's Artikel: Notes d'un peintre (4 Sid.).
Venlig Hilsen til dig og Bodil. Ogsaa jeg er betænkelig over Hugos Bog, men alt staar og falder med, om han klarer Omarbejdelsen efter Ønske: saa synes jeg, han skal have Chancen, ogsaa for Idas Skyld.
Din hengivne
Otto

Omtalte steder i Klingen

III, 8, s. 2-3
III, 8, s. 7-11
III, 8, s. 13-14

Fakta

Brev

Dansk

Formentlig er brevet fra anden halvdel af april, eftersom Klingens aprilhæfte er klar til tryk og efter planen skulle udkomme den tredje torsdag i måneden (men imidlertid blev forsinket og først forelå 15. maj)

Hotel Tre Hjorter lå på hjørnet af Vestergade og Larsbjørnsstræde.

København

Brevpapir:
NYT NORDISK FORLAG
NØRREGADE 7. KØBENHAVN K
TELF. 9330

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek NKS 4722, 4