Menu

Klingen

1920-08-18

Modtager

Axel Salto

Dokumentindhold

Sophus Danneskjold-Samsøe spørger til en komsammen hos Salto, som Bønnelycke har indbudt ham til, og fremsætter diverse overvejelser om, hvorvidt han skal søge et ledigt professorat ved Kunstakademiet. Hans tvivl skyldes, at medlemmerne af Akademikommissionen såvel som dens resultater endnu ikke kendes, og han vil gerne høre Saltos mening.

Transskription

V. Boulev. 44. 18 Aug 20

Kære Salto: Tak for Deres lille advis ang. søndag, jeg tog den til efterretning. Jeg traf Bønnelycke forleden, han sagde, jeg skulde gaa ud til Dem en aften i næste uge, hvor han og Henningsen og Kehler var tilstede, jeg takkede ham for den venlige indbydelse, men vil dog først høre Dem ad, om det passer, og hvornaar det er. - Iøvrigt har jeg følgende paa hjerte: jeg er i megen tvivl om, hvorvidt jeg skal søge en af de ledige poster ved akademiet eller ej. De spurgte mig vist om jeg søgte, da vi talte sammen forleden, og derved fik det en slags realitet for mig, jeg har ellers ikke tænkt nærmere over den ting. Mit ræsonnement er foreløbig følgende: 1) jeg har stadig ønsket om elever, og i økonomisk henseende er det nødvendigt at der snart sker et eller andet mirakel, - begge dele viser jo hen til akademigerningen, 2) jeg gaar ud fra, at Bøyesen er selvskreven til den ene af posterne, og naar ikke Giersing eller andre matadorer søge, kunde jeg vel nok gøre ligesaagod fyldest som Naur, Wandel, Einar Nielsen el. hvem der ellers er ude om det ben. - 3) Der er det bagvendte ved sagen, at den, der søger pladsen, ikke kender de arbejdsforhold, han gaar ind til,

de skal først fastsættes af en kommision. Imidlertid træder denne kommision ikke sammen før c. medio oktober, og det formenes at akademiet, der endnu ikke har valgt sine representanter til kommisionen, vil vælge bl.a. en af eller begge de til den tid nyvalgte professorer. Jeg har talt med departementchef Weiss og gjort ham opmærksom paa, at som valgene nu foregaa til kommisionen (gennem "malende kunstnere" og "18 nov") faa hele vor kreds ingen representation, det indrømmede han, men den mulighed var der jo, at en af de yngre fik pladsen ved akademiet og derfra kom ind i kommisionen. Hvis ikke økonomise grunde skød bag paa, vilde jeg foretrække anden form at have elever paa, nu staar jeg noget tvivlraadig om, hvad jeg skal gøre, og vil gærne høre Deres mening om sagen.
Undskyld denne akavede haandskrift, men den daarlige arm vanskelig gør skriveriet
Med venlig hilsen til Dem og frue
Deres heng.
S. Danneskjold

Fakta

PDF
Brev

Dansk

”malende Kunstnere” er Malende Kunstneres Sammenslutning, ”18 nov” er Kunstnerforeningen af 18. November.
Det endte med, at Sigurd Wandel, Ejnar Nielsen og Aksel Jørgensen blev ansat som nye professorer på Kunstakademiet, mens forbigåelsen af Rostrup Bøyesen udløste en elevstrejke.

København
Frederiksberg

Poul Uttenreitters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.